Blogi

Nannan Xi ja tutkimusryhmä

Kestävää ja eettistä pelillistämistä

Pelillistämistä hyödynnetään yhä enemmän yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sillä tavoitellaan yleensä positiivisia asioita, mutta joskus pelillistämisen tavoitteet ovat eettisesti kestämättömiä. Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön tutkijatohtori ja Tampereen yliopiston Gamification Groupin vanhempi tutkija Nannan Xin vetämässä GAMETH-projektissa tutkitaan empiirisesti, miten pelillistämistä voidaan hyödyntää kestävien tavoitteiden saavuttamiseksi eettisesti. Viime vuosikymmenen aikana pelillistäminen on noussut näkyväksi ilmiöksi […]

Aino Halinen-Kaila ja tutkimusryhmä

Yritysten visiointi muotoilee kestäviä markkinoita

Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää yrityksiltä uudenlaista ajattelua jatkuvien murrosten keskellä. Eräs tapa toimia on kehittää tietoisesti kestäviä markkinoita ja tukea tätä työtä yhteisellä visioinnilla. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori Aino Halinen-Kailan tutkimusryhmä haastaa yritysten nykyisen staattisen näkemyksen markkinoista. Hanke on osa korkeakoulun B2B-markkinoinnin tutkimusta. ESG-kriteerit (Environmental, Social, Governance) ovat globaali mittaristo, joka mahdollistaa markkinoiden visioimisen ja […]

Salla-Maaria Laaksonen ja tutkimusryhmä

Soljuvaa organisoitumista digitaalisilla yhteistyöalustoilla

Soljuvuus liittyy käsitteenä organisaatiotutkimukseen. Sen mukaan organisaatiot rakentuvat ja muodostuva viestinnällisesti.  Helsingin yliopiston VTT, dosentti Salla-Maaria Laaksosen johtamassa SODA-hankkeessa (Soljuva organisoituminen digitaalisilla yhteistyöalustoilla) viestintää ja organisaatioita tarkastellaan yksilöiden sekä ryhmien muodostamien osakokonaisuuksien ’soljuvuutena’ (fluidity). Yksi tapa tarkastella soljuvuutta on tutkia organisaation toimijoiden jättämiä digitaalisia viestintäjälkiä. Niiitä on tarjolla yhä enemmän, kun työelämän viestintä jatkuvasti digitalisoituu. […]

Niklas Jensen-Eriksen

Nuorten yritysten kasvun esteet pitkällä aikavälillä

Miksi Suomessa ei ole enemmän nopeasti kasvavia nuoria yrityksiä? Tätä ovat viime vuosina ihmetelleet ja valitelleet poliitikot, yritysjohtajat, journalistit, tutkijat sekä monet muut. Keskustelu on ollut vilkasta, mutta siitä on puuttunut aikaulottuvuus. Ongelma ei ole uusi. Suomen lähes kaikki suurimmat yksityiset yritykset on perustettu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen ”startup-buumin” aikana, tai ne ovat muodostuneet […]

Hossein Mostafei

Optimising the Next Generation Renewable Fuel Supply Chains for Resilient and Sustainable Operations

Bio- and renewable fuels have a remarkable potential of being one of the central elements in the decarbonisation of the transportation section. In the European Union, bio- and renewable diesel accounts for approximately 93 % of all renewable energy used for transportation in 2018. The renewable fuel supply chain (RFSC) consists of discrete processes from […]

Tommi Laukkanen ja tutkimusryhmä

Piileekö virtuaalisessa verkkokaupassa mahdollisuus parempaan aistinvaraiseen ostokokemukseen?

Verkko-ostaminen on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosina, ja COVID-19-rajoitteet ovat kiihdyttäneet tätä kasvua entisestään. Verkossa asiointi monelta osin helpottaa tuotteiden ja palveluiden hankintaa, mutta verkossa tuotteiden visuaalinen tarkastelu on rajoittuneempaa ja siitä puuttuu monia kulutukselle tärkeitä aistillisia elementtejä kuten kosketus, tuoksut tai äänimaailma. Auttaako virtuaalinen verkkokauppa? Virtuaalinen verkkokauppa on verkkokauppaympäristö, joka pyrkii simuloimaan todellista ympäristöä […]

Henri Heinonen

Bitcoin pelottaa monia, ja juuri siksi tarvitaan positiivisia läpimurtoja

Bitcoin on innovaatio, jonka tarkkaa toimintatapaa ja historiaa vain harvat tuntevat, mutta lähes kaikilla on jonkinlainen mielipide − usein melko negatiivinen − bitcoinista ja muista kryptovaluutoista. Kyseessä on yllättävän voimakkaita tunteita herättävä keksintö – tai kokoelma keksintöjä. Minun kiinnostukseni kryptovaluuttoja kohtaan on saanut alkunsa SETI@home-näytönsäästäjästä, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi vuoden 1999 paikkeilla. Minä rekisteröidyin SETI@home-projektiin […]

Harri Terho ja työryhmä

Sales enablement – kohti asiakaskeskeisen myynnin strategista mahdollistamista

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen yritysten välisillä (B2B) markkinoilla elää vahvassa murroksessa. Laajasti informoidut ja yhä vaativammat asiakkaat haastavat B2B markkinoilla toimivia yrityksiä kehittämään uusia myynnin käytäntöjä. Nämä käytänteet pohjaavat dataan perustuvaan asiakasymmärrykseen sekä arvokkaisiin sisältöihin joiden kautta asiakkaan ostopäätösprosessiin osallistuvia tahoja tuetaan ostamisen eri vaiheissa.    Asiakkaat ottavat yhä useammin yhteyttä myyjiin vasta, kun he ovat jo […]

Larissa Braz Becker

From customer to consumer journeys

Customer experience has great managerial relevance. A survey revealed that more than 90 % of executives see the improvement of customer experience as a managerial priority (Oracle, 2013). In the same vein, customer experience has been in the forefront of the research priorities of the prestigious Marketing Science Institute since 2010, revealing its importance to […]

Anni-Kaisa Kähkönen ja tutkimusryhmä

Miksi moniportaisten hankintaketjujen vastuullisuuden varmistaminen on edelleen harvinaista?

Moniportaisten hankintaketjujen johtaminen on harvinaista samaan aikaan, kun vaatimukset hankintaketjujen johtamista ja vastuullisuuden varmistamista kohtaan lisääntyvät. Kansainväliset moniportaiset hankintaketjut aiheuttavat yrityksille haasteita, koska yritysten tulisi pystyä osoittamaan, että raaka-aineiden ja palveluiden alkuperä tiedetään ja että hankintaketju ja kaikki sen toimijat ovat vastuullisia. Tutkimuksemme osoittaa, että hankintaketjun vastuullisuuden johtaminen on keskittynyt vahvasti ensimmäisen tason toimittajiin, jolloin […]