Apurahakierros 2023

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2023

Liikesivistysrahasto on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta.  Tulevaisuusorientoituneisuus on vahvasti läsnä apurahatoiminnassamme. Rahasto rakentaa tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja. Tutustu apurahakierroksen hakukriteereihin ja -ohjeisiin.

PAINOALUEET

Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan 2023 painoalueet heijastavat nykyistä toimintaympäristön murrosta. Painoalueet liittyvät toisiinsa ja niiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Painoalueet sisältävät ajankohtaisia teemoja, kuten turvallisuusympäristön ja globaalin kauppapolitiikan äkilliset muutokset, liiketoiminnan vihreä siirtymä ja rahoituksen merkitys aloittavien yritysten toiminnassa. Tutkijoita kannustetaan uraauurtavien tutkimusten tekemiseen ja uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.

Liikesivistysrahaston valtuuskunnan vahvistamat apurahatoiminnan 2023 painoalueet ovat:

  • Datatalous
  • Johtamisen osaaminen
  • Liiketoiminnan uudistaminen
  • Tulevaisuuskestävä ympäristö
  • Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu

Lue lisää: Liikesivistysrahaston painoalueet 2023

TUTKIMUSRYHMÄT

Liikesivistysrahaston apurahakierroksella tutkijoita kannustetaan ryhmässä tapahtuvaan uraauurtavan tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusryhmien kolmivuotisen apurahan haku on tarkoitettu PI:n (Principal Investigator) johtamille henkilöryhmille. Perehdy tutkimusryhmän hakuohjeisiin.

ERIKOISRAHASTOT

Tutkimusalasta tai aiheesta riippuen hakija voi osoittaa hakemuksensa erikoisrahaston tai määrätarkoituspoolin hakuun.

APURAHAKAUDEN KESTO

Apurahat myönnetään vuonna 2024 suoritettaville hankkeille, joille yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea 4─12 kuukauden pituisia apurahakausia. Tutkimusryhmien haku on 36 kuukauden pituiselle apurahakaudelle 1.1.202431.12.2026. Kohdeapurahojen piiriin kuuluvat konferenssimatkat, konferenssien ja seminaarien järjestämiset ja tutkimusvierailut voivat tapahtua jo 1.10.2023 alkaen.

KUKA VOI HAKEA APURAHAA JA MIHIN?

Liikesivistysrahaston apurahat ovat pääosin työskentelyapurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen (post doc) tutkimukseen. Lisäksi myönnetään kohdeapurahoja konferenssimatkaan, tutkimusvierailuun tai muuhun opintomatkaan, konferenssin järjestämiseen tai muuhun nimettyyn tarkoitukseen. Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä kotimaiset organisaatiot. Apurahan hakijan tulee olla sidoksissa suomalaiseen korkeakouluun tai oppilaitokseen. Hakijan koulutustausta voi olla myös muulta kuin kauppatieteistä ja edustaa uusia poikkitieteellisiä näkökulmia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Yamk) suorittanut henkilö voi hakea apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Jos hakija on kahden tai useamman organisaation yhteishanke/verkosto, hakemuksessa on oltava haetulla apurahalla työskentelevä henkilö.

Painoalue on valinnainen hakemuskriteeri. Kierroksella käsitellään erikoisrahastojen sääntöjä noudattaen hakemuksia myös erityisiltä kohderyhmiltä. Lahjoittajien asettamien tarkoitusten toteutumista ja apurahoina kohdennettavan tuen vaikuttavuutta tehostavat kierroksella hakuun avatut määrätarkoituspoolit. Ulkomaalaisen hakijan on osoitettava selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyö suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää. 

Apurahoja myönnetään suomalaisiin yliopistoihin ja oppilaitoksiin sidoksissa oleville tutkijoille, tutkimus- ja työryhmille sekä yhteisöille. Kahden tai useamman organisaation yhteistyöhankkeessa/verkostossa hankkeen tulee sisältää henkilön tutkimustyöskentelyä haettavalla apurahalla. 

Apurahoja ei myönnetä perustutkintojen, kuten ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot, yksittäiset kurssit ja tutustumis- tai harjoittelumatkat eivät myöskään ole apurahojen käyttökohteita. Jälkimmäisiä voidaan yhteisöhankkeina poikkeuksellisesti ottaa harkintaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Tutustu huolellisesti Liikesivistysrahaston painoalueisiin ja apurahojen hakuohjeisiin. 

Apurahahakemus toimitetaan sähköisessä apurahajärjestelmässä hakuaikana (1.6.─15.8.2023). Luo käyttäjätunnus apurahajärjestelmään ja perehdy lomakkeisiin. Apurahat julkistetaan marras-joulukuussa 2023 rahaston verkkosivuilla ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse.