Sähköinen lausunto

Liikesivistysrahaston apurahakierroksella käytetään sähköistä lausuntoa. Hakemuksessa nimetty työn ohjaaja toimittaa lausuntonsa lausuntojärjestelmässä viimeistään 15.8. Lausunnon voi myös antaa etukäteen ennen kuin hakija on tehnyt hakemustaan. Otathan huomioon, että myöhässä tulleita lausuntoja emme valitettavasti voi ottaa huomioon.

Lausuntoja voi olla useammalta kuin yhdeltä ohjaajalta ja kielenä voi olla suomi tai englanti.

Lausuntojärjestelmä avataan yhtä aikaa apurahahaun kanssa 1.6.