Sähköinen lausunto

Liikesivistysrahaston apurahakierroksella käytetään sähköistä lausuntoa. Lausuntoja voi olla useammalta kuin yhdeltä ohjaajalta ja kieli voi olla suomi tai englanti. Hakemuksessa nimetty ohjaaja/ohjaajat antavat lausuntonsa järjestelmässä hakijan lausunnonantajalle esittämästä pyynnöstä.

Lausuntojärjestelmä avautuu 1.6.2023 ja sulkeutuu kaksi viikkoa hakukierroksen päättymisen jälkeen 31.8.2023 klo 24.00. (+3 UTC).

Huomioithan, että myöhässä tai sähköpostitse saapuneita lausuntoja ei huomioida hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun vuoksi.

Teknisissä asioissa voitte olla yhteydessä tekniseen tukeen (hakemustuki@datalink.fi).