Sähköinen lausunto

Liikesivistysrahaston apurahakierroksella käytetään sähköistä lausuntoa. Hakemuksessa nimetty työn ohjaaja toimittaa lausuntonsa lausuntojärjestelmässä viimeistään 31.8. klo 24.00. Lausunnon voi myös antaa etukäteen ennen kuin hakija on tehnyt hakemustaan. Otathan huomioon, että myöhässä tai sähköpostilla tulleita lausuntoja emme voi ottaa huomioon hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi.

Lausuntoja voi olla useammalta kuin yhdeltä ohjaajalta ja kielenä voi olla suomi tai englanti.

Lausuntojärjestelmä avataan yhtä aikaa apurahahaun kanssa 1.6.