Tiina Ritvala ja tutkimusryhmä

Sustainable Cities and Multinational Corporations in International Business: A Future-facing Perspective

Valtaosa niin globaalista kansantuotteesta, työllisyydestä kuin ilmastovaikutuksistakin syntyy kaupungeissa. Samanaikaisesti monikansalliset yritykset ovat avainasemassa kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Tiina Ritvalan vetämässä tutkimushankkeessa tutkitaan kestävyyttä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Kaupungistuminen ja monikansalliset yritykset vaikuttavat merkittävästi kestävään kehitykseen maailmanlaajuisesti. Ritvalan mukaan on selvää, että tarvittavat muutokset ovat systeemisiä.

– Kestävä kaupunkikehitys ja tulevaisuuteen suuntautuva kansainvälinen liiketoiminta edellyttävät ennennäkemätöntä yhteistyötä eri sektorien välillä. Tässä tutkimusprojektissa tarkastelemme, miten kestäviä ja tulevaisuusorientoituneita kaupunkeja rakennetaan tiiviillä yhteistyöllä, jossa ovat mukana monikansalliset yritykset ja erilaiset kaupunkitoimijat, toteaa Ritvala.

Tutkimus suoritetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksella kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä. Tutkimus liittyy Liikesivistysrahaston Tulevaisuuskestävä ympäristö -painoalueeseen.

Energia ja rakennukset tuottavat paljon päästöjä globaalisti

Tutkimushankkeessa pureudutaan ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseen sektorit ylittävissä yhteystyöprojekteissa. Hanke muodostuu kahdesta alaprojektista. Näistä ensimmäinen keskittyy innovatiivisiin tulevaisuuden energiakonsepteihin (esim. energiasaariin sekä uusiutuvaan vetyyn) valituissa Pohjois-Euroopan rannikkokaupungeissa. Toinen alaprojekti käsittelee hiiltä sitovia puisia pääkonttorirakennuksia Euroopassa (esim. Stora Enson rakenteilla oleva pääkonttori Katajanokalla, Bloombergin Euroopan pääkonttori Lontoossa).

– Energia ja rakennukset vastaavat valtaosasta globaaleja kasvihuonepäästöjä. Esimerkiksi Suomessa rakennukset kuluttavat noin 40 % energiasta ja aiheuttavat 30 % päästöistä, muistuttaa Ritvala.

Pohjoismaat muodostavat eräänlaisen laboratorion tutkittaville pioneerihankkeille. Kaikissa hankkeissa sekä monikansalliset yritykset että kaupunkiorganisaatiot (esim. satamat) luovat uusia kansainvälisesti monistettavia konsepteja ja liiketoimintamalleja. Niiden avulla voidaan rakentaa kestävämpiä kaupunkeja ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

– Akateeminen tutkimus ei ole ennen tätä juurikaan pureutunut monikansallisten yritysten rooliin kestävien kaupunkien rakentamisessa ja energiamurroksessa. Tämä tausta tarjoaa tutkimusryhmällemme ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä uraauurtavaa kansainvälistä tutkimusta, muistuttaa Ritvala.

Tutkimustuloksena liiketoiminnallista ja yhteiskunnallista lisäarvoa

Hankkeen tutkimusmenetelmät perustuvat pääosin pitkittäisiin tapaustutkimuksiin. Keskeisinä tiedonkeruutapoina ovat haastattelut, havainnointi sekä julkinen projektiaineisto. Tutkimustulokset valottavat sitä, miten monikansalliset yritykset muokkaavat kestäviä kaupunkeja yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa.

Hanke liittyy erityisesti Liikesivistysrahaston Tulevaisuuskestävä ympäristö -painoalueeseen. Sillä on kuitenkin yhteyksiä myös Datatalous-, Johtamisen osaaminen- ja Liiketoiminnan uudistaminen -painoalueisiin.

– Tutkimustuloksemme tuottavat tietoa siitä, miten yritykset kehittävät liiketoiminnallista ja yhteiskunnallista lisäarvoa innovatiivisissa yhteistyöprojekteissa, kun ne toimivat osana kestäviä kaupunkeja. Hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä energiamurroksessa sekä vahvistaa ymmärrystä siitä, miten kaupunkimme voivat lisätä kansainvälistä vetovoimaansa kestävyyshankkeiden avulla, sanoo Ritvala.


Professori, KTT Tiina Ritvala on tehnyt mittavan uran kansainvälisen liiketoiminnan tutkijana. Liikesivistysrahaston kolmivuotisella 100 000 euron apurahalla ryhmässä työskentelee neljä tutkijaa.

Lue muista apurahansaajistamme täällä.

Toimitus: Sampsa Heikkilä ja Kai Tarkka