Liikesivistysrahaston Tampereen aluetoimikunnan puheenjohtajaksi Hannu Saarijärvi

Liikesivistysrahaston Tampereen aluetoimikunta valitsi vuosikokouksessaan 28.3. uudeksi puheenjohtajakseen professori Hannu Saarijärven Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta. Saarijärvi seuraa tehtävässä Erkki Soljaa, joka luopui Tampereen aluetoimikunnan puheenjohtajuudesta toimittuaan siinä 26 vuoden ajan. Kiilto Family Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Solja on nykyinen Liikesivistysrahaston valtuuskunnan varapuheenjohtaja ja stipendivaliokunnan jäsen.

Hannu Saarijärvi väitteli kauppatieteen tohtoriksi vuonna 2011 kaksisuuntaisen asiakastiedon hyödyntämisestä (Customer Value Co-Creation through Reverse Use of Customer Data). Markkinoinnin professorin tehtävään hänet nimitettiin 1.8.2018. Sitä ennen hän toimi markkinoinnin yliopistonlehtorina (2013−2014) sekä palvelujen ja kaupan professorina (2014−2018).