Säätiöiden post doc -poolin keväthaun tulokset

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 2. huhtikuuta 31 tohtorille noin 1,56 miljoonaa euroa.

Poolin keväänhakukierrokselle osallistui 140 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää 22 prosentille hakijoista. Liikesivistysrahasto myönsi apurahan marraskuussa 2018 kauppatieteiden tohtoriksi valmistuneelle Jonathan Van Mumfordille Turun yliopistosta.

Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito-tai koulumaksut.

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Yhdeksäntoista hakukierroksen jälkeen jo yli530tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Miltei kolmannesapurahoista on myönnetty kaksivuotisina.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.8.–15.9.2019, jolloin jaettavana on noin 1,6miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan marras-joulukuussa 2019.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 2019–2021kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,2miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto sekä Ulla TuomisenSäätiö.

Lisätietoja: www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, puh. 0400-868006