LIIKESIVISTYSRAHASTON KANNATUSYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS PIDETTIIN 24.9.2020 PÖRSSITALOLLA ETÄYHTEYKSIN

Liikesivistysrahaston vuosikokous järjestettiin koronatilanteen vuoksi live stream -kokouksena Pörssitalolla 24.9.2020. Kokousta seurasi runsaslukuinen joukko yhdistyksen jäseniä. Kokouksen päätyttyä kuultiin entisen pääministerin Esko Ahon esitelmä ”Johtamisen haasteet kriisiaikoina ”.

Kokouksen alussa pidettiin hiljainen hetki kesällä 2020 saapuneiden suruviestien johdosta, Liikesivistysrahastoa palvelleiden henkilöiden muistoksi: Oskari Vilamon erikoisrahaston pitkäaikainen asiamies, filosofian maisteri Matti Aalto, Liikesivistysrahaston hallituksen jäsen (1997─2015), vuorineuvos Jere Lahti, Mariitta ja Pertti Tuomalan rahaston perustaja, vuorineuvos Pertti Tuomala sekä Liikesivistysrahaston kunniajäsen, kauppaneuvos ja kunniatohtori (KTT h.c.) Heikki Timonen (hallituksen jäsen 1985─2016, stipendivaliokunnan jäsen 1985─2012 ja puheenjohtaja 2006─2012, työvaliokunnan jäsen 1988─2016 ja 100-vuotishistoriikkityöryhmän puheenjohtaja 2017─19).

Vaalivaliokunnan esityksestä valtuuskunnan jäsenmääräksi päätettiin 40 jäsentä. 31.12.2020 erovuorossa olevat valtuuskunnan jäsenet valittiin jatkamaan uudelle 1.1.2021 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Ikäpykälän vuoksi erovuorossa 31.12.2020 olevien Heimo J. Ahon, Ilpo Kokkilan ja Mikael Liliuksen tilalle uusiksi valtuuskunnan jäseniksi valittiin Leena Niemistö, Salla Pöyry ja Juha V. Virtanen. Vaalivaliokunnan esityksestä valtuuskunnan puheenjohtajaksi 1.1.-31.12.2021 valittiin edelleen Elina Björklund ja varapuheenjohtajiksi Harri Broman ja Erkki Solja.

Lue lisää Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunnasta, hallituksesta ja stipendivaliokunnasta.

Kiitos vuosikokoukseen osallistuneille!

LIIKESIVISTYSRAHASTO