Valtuuskunta, hallitus ja stipendivaliokunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan hallituksen, jonka jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valmistelee valtuuskunnassa käsiteltävät asiat sekä nimittää yhdistykselle toimitusjohtajan, joka johtaa rahaston operatiivista toimintaa.

Hallitus

Puheenjohtaja, vuorineuvos 

Reijo Karhinen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

 Juha Jouhki

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Hallituksen jäsen

Jyrki Wallenius

Stipendivaliokunta

Hallitus valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan. Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jyrki Wallenius (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Jaana Sandström, Erkki Solja ja Janne Timonen.