Valtuuskunta, hallitus ja stipendivaliokunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa vaalivaliokunnan esityksestä keskuudestaan yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 36 ja enintään 48 jäsentä, joista noin 1/3 on vuosittain erovuorossa.

Liikesivistysrahaston valtuuskunta 1.1. – 31.12.2021 (pdf).

Vuosikokous vahvisti valtuuskunnan jäsenten lukumääräksi vaalivaliokunnan esityksestä 40 jäsentä. 31.12.2021 erovuorossa olevista ja uudelle toimikaudelle käytettävissä olevista valtuuskunnan jäsenistä Kari Jussi AhoElina BjörklundMarkus GranlundPetri HeinoTimo KetonenPekka KuusistoPäivi LeiwoElena OikkonenRiia Sandström ja Roger Talermo valittiin vaalivaliokunnan esityksestä kolmivuotiskaudelle 1.1.2022─31.12.2024. Uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kolmivuotiskaudelle 1.1.2022─31.12.2024 valittiin Hannu Krook (pääjohtaja, SOK) ja Matti Löyttyniemi (Private Investor). Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 1.1.─31.12.2022 valittiin edelleen Elina Björklund sekä varapuheenjohtajiksi Harri Broman ja Erkki Solja.

Valtuuskunta valitsee vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen, johon kuuluu 6-10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jolloin 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, päättää apurahojen jaosta ja nimittää toimitusjohtajan.

Valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 22.4.2021 vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Erovuorossa olleet Kristina Pentti-von Walzel ja Jaana Sandström valittiin jatkamaan uudelle kolmivuotistoimikaudelle kevät 2021 – kevät 2024. Hallituksessa toimikauttaan jatkavat Reijo Karhinen (pj.), Timo Löyttyniemi, Sam G. Nieminen, Janne Timonen ja Jyrki Wallenius. Hallituksen puheenjohtajiston muodostavat Reijo Karhinen (puheenjohtaja), Kristina Pentti-von Walzel (1. varapuheenjohtaja) ja Jaana Sandström (2. varapuheenjohtaja).

Hallitus

Puheenjohtaja, vuorineuvos 

Reijo Karhinen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

 Timo Löyttyniemi

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Hallituksen jäsen

Jyrki Wallenius

Stipendivaliokunta

Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jyrki Wallenius (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Jaana Sandström, Erkki Solja ja Janne Timonen.