Valtuuskunta, hallitus ja stipendivaliokunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa vaalivaliokunnan esityksestä keskuudestaan yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 36 ja enintään 48 jäsentä, joista noin 1/3 on vuosittain erovuorossa. Vuosikokouksen 10.4.2019 valitsema valtuuskunta 1.1.2020 alkaen koostuu 40 jäsenestä. Valtuuskunnan puheenjohtajana 1.1.-31.12.2020 jatkaa Elina Björklund ja varapuheenjohtajina Harri Broman ja Erkki Solja.

Valtuuskunta valitsee vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen, johon kuuluu 6-10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jolloin 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, päättää apurahojen jaosta ja nimittää toimitusjohtajan.

Valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 11.6.2020 vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Erovuorossa ollut Reijo Karhinen valittiin jatkamaan uudelle kolmivuotistoimikaudelle kevät 2020 – kevät 2023. Hallituksessa toimikauttaan jatkavat Sam G. Nieminen, Jaana Sandström, Janne Timonen, Jyrki Wallenius ja Kristina Pentti-von Walzel. Erovuoroisen Juha Jouhkin tilalle valittiin Timo Löyttyniemi (toimitusjohtaja, Valtion Eläkerahasto). Hallituksen puheenjohtajistoon valittiin Reijo Karhinen (puheenjohtaja), Kristina Pentti-von Walzel (1. varapuheenjohtaja) ja Jaana Sandström (2. varapuheenjohtaja).

Hallitus

Puheenjohtaja, vuorineuvos 

Reijo Karhinen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

 Timo Löyttyniemi

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Hallituksen jäsen

Jyrki Wallenius

Stipendivaliokunta

Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jyrki Wallenius (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Jaana Sandström, Erkki Solja ja Janne Timonen.