Valtuuskunta

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa vaalivaliokunnan esityksestä keskuudestaan yhdistykselle valtuuskunnan. Valtuuskunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 36 ja enintään 48 jäsentä, joista noin 1/3 on vuosittain erovuorossa.

Vuosikokous 22.4.2021 vahvisti valtuuskunnan jäsenten lukumääräksi vaalivaliokunnan esityksestä 40 jäsentä. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi 1.1.─31.12.2022 valittiin edelleen Elina Björklund sekä varapuheenjohtajiksi Harri Broman ja Erkki Solja.

Liikesivistysrahaston valtuuskunta 1.1.2022 alkaen (pdf)

Hallitus

Valtuuskunta valitsee vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen, johon kuuluu 6-10 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, jolloin 1/3 jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa, valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, päättää apurahojen jaosta ja nimittää toimitusjohtajan.

Valtuuskunta vahvisti kevätkokouksessaan 22.4.2021 vaalivaliokunnan esityksestä hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja Reijo Karhinen (2020–2023), 1. varapuheenjohtaja Kristina Pentti-von Walzel (2018–2021), 2. varapuheenjohtaja Jaana Sandström (2018–2021), Timo Löyttyniemi (2020–2023), Sam G. Nieminen (2019–2022), Janne Timonen (2019–2022) ja Jyrki Wallenius (2019–2022).

Puheenjohtaja, vuorineuvos 

Reijo Karhinen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

 Timo Löyttyniemi

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Hallituksen jäsen

Jyrki Wallenius

Stipendivaliokunta

Stipendivaliokunta laatii hallituksen päätösvaltaan kuuluvat esitykset myönnettävistä apurahoista. Liikesivistysrahaston stipendivaliokuntaan kuuluvat Jyrki Wallenius (pj.), Markus Granlund, Timo Ketonen, Jaana Sandström, Erkki Solja ja Janne Timonen.