LIIKESIVISTYSRAHASTOLTA 4,40 MILJ. EUROA APURAHOINA KAUPPATIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN JA KOULUTUKSEEN

Hankkeissa korostuvat alustatalous, kestävä arvonluonti ja vastuullisuus

Liikesivistysrahaston hallitus on myöntänyt 2021 kierroksen apurahoina 266 hankkeelle yhteensä 4.402.900 euroa. Myönnöt kattavat 23,4 % kierroksella haetusta 18,78 milj. eurosta.

Kolmivuotisten tutkimusryhmien haussa apurahan sai 10 tutkimusryhmää, yhteensä 1.010.000 euroa. Hankkeissa tutkitaan uraauurtavilla aineistoilla muun muassa alustatalouden vastuullista kehitystä, digitalisaatiossa tarvittavia kyvykkyyksiä, markkinoiden kestävyyttä, lohkoketjuja, rahoitusta, kiertotaloutta ja pelillistämisen etiikkaa.

Tutustu kierroksen tutkimusryhmiin täällä (pdf).

Rahaston viiden painoalueen kesken myönnöt jakautuvat seuraavasti: Tulevaisuuskestävä ympäristö (1,25 milj. euroa), Liiketoiminnan uudistaminen (0,84 milj. euroa), Datatalous (0,84 milj. euroa), Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu (0,58 milj. euroa) ja Johtamisen osaaminen (0,57 milj. euroa).

Liikesivistysrahaston painoalueita täydentävissä määrätarkoituspooleissa erikoisrahastojen varoja kohdistettiin kahdeksalle hankkeelle yhteensä 125 000 euroa. Tyypillisesti tieteen- tai toimialaa lähellä olevien poolien aiheina olivat metsä-, bio- ja kiertotalous sekä globaali kauppa.

Katso kaikki kierroksen apurahansaajat täältä (pdf).

Lämpimät onnittelut kaikille apurahansaajille!

#LSR2021 
#säätiötekoja


LIIKESIVISTYSRAHASTO

www.lsr.fi I www.lsr.fi/en
@liikesivistys | Twitter
Liikesivistysrahasto | Facebook