Liikesivistysrahastolta 2,5 miljoonaa euroa lahjoituksina yliopistoille kauppatieteisiin

Liikesivistysrahasto on lahjoittanut 10 suomalaisen yliopiston varainhankintakierroksella yhteensä 2,5 miljoonaa euroa kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Päätös yliopistojen 30.6. päättyvään varainhankintakampanjaan osallistumisesta tehtiin Liikesivistysrahastossa joulukuussa 2021 ja lahjoitusten allokaatiosta päätettiin 28.4.2022. Lahjoituskriteerejä olivat yliopistojen akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset yliopistojen alueilta vuosina 2012–2021.

Yliopistoille tehtävien lahjoitusten allokaatio:

YLIOPISTO LAHJOITUS
Aalto-yliopisto   850 000 €
LUT-yliopisto   700 000 €
Turun yliopisto   250 000 €
Hanken   200 000 €
Jyväskylän yliopisto   150 000 €
Vaasan yliopisto   150 000 €
Itä-Suomen yliopisto     50 000 €
Oulun yliopisto     50 000 €
Tampereen yliopisto     50 000 €
Åbo Akademi     50 000 €
YHTEENSÄ 2 500 000 €

Lahjoitukset maksetaan yliopistoille ennen varainhankintakampanjan päättymistä 30.6.2022.


Liikesivistysrahasto on viimeksi vuosina 2016–2017 lahjoittanut yliopistoille 5,0 miljoonaa euroa vastaavin kriteerein. Rahaston vuosittaiset apurahat ovat noin 5,0 miljoonaa euroa. Apurahatoiminnan painoalueita ovat Datatalous, Johtamisen osaaminen, Liiketoiminnan uudistaminen, Tulevaisuuskestävä ympäristö sekä Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu. Tutkimusryhmiä kannustetaan monivuotisten apurahojen hakuun. Lue lisää Liikesivistysrahaston apurahoista.