Liikesivistysrahastolta 0,5 milj. euroa liiketalouden koulutukseen ammattikorkeakoulujen varainhankintakierroksella

Liikesivistysrahaston valtuuskunta päätti 29.11. osallistua ammattikorkeakoulujen vuoden 2018 varainhankintakierrokseen 0,5 miljoonalla eurolla. Ammattikorkeakoulujen tarjoama liiketalouden koulutus on LSR:n sääntöjen ja rahaston perustajien hengen mukainen tärkeä tuen kohde.

Hallituksen ja stipendivaliokunnan valmistelemassa lahjoituskriteeristössä painottuvat kolmen viimeisimmän tilastovuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden päätoiminen työllistyminen, tutkintojen lukumäärä (tradenomit ja yamk-tradenomit), TKI-toiminta ja julkaisut sekä kansainvälisyys mitattuna opiskelijoiden ulkomaanjaksoilla suhteessa tutkintojen määrään. LSR:n aktiivinen aluetoiminta huomioitiin kriteerinä suhteuttamalla vuosina 2000-2017 saadut lahjoitukset alueen ammattikorkeakoulujen lukumäärään.

Liikesivistysrahaston lahjoitukset kohdistuvat 21:lle liiketalouden koulutusta Suomessa tarjoavalle ammattikorkeakoululle. OKM:n vastinrahalle asettamien ehtojen mukaisesti vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan kohdentaa koulutusalalle.