Liikesivistysrahasto myönsi 4,44 milj. euroa apurahakierroksella 2022

Liikesivistysrahasto on 23.11.2022 myöntänyt 317 apurahaa, yhteensä 4 441 100 euroa kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Myönnöt kattavat 22,4 % haetusta 19,82 milj. eurosta. Noin puolet myöntösummasta kohdistuu henkilökohtaiseen väitöskirja- tai post doc -tutkimukseen. Koronapandemiasta aiheutuneiden rajoitusten väljennyttyä ovat konferenssimatkat, tutkimusvierailut ja konferenssien järjestämiset myös vahvasti esillä apurahoissa.

Jaettuun summaan sisältyy yhteensä 1,11 milj. euroa apurahoina 14 tutkimusryhmälle 1–3-vuotisiin hankkeisiin. Tutkimusryhmien hankkeissa tutkitaan mm. datastrategiaa yritysten liiketoiminnassa, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteyksiä etä- ja hybridityön johtamisessa, inklusiivisuutta pelien kuluttamisessa ja tuottamisessa, kasvuyritysten innovaatiomalleja ja kiertotalouden sidosryhmien arvoketjuja.

Apurahat sijoittuvat pääasiassa rahaston viidelle painoalueelle: Tulevaisuuskestävä ympäristö (1,06 milj. euroa), Liiketoiminnan uudistaminen (0,90 milj. euroa), Datatalous (0,75 milj. euroa), Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu (0,71 milj. euroa) sekä Johtamisen osaaminen (0,56 milj. euroa).

Liikesivistysrahaston nimikko- ja määrätarkoitusrahastot kattavat apurahoista 26,0 % (1,15 milj. euroa). Määrätarkoituspooleissa Globaali kauppa, Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen sekä Metsä-, bio- ja kiertotalous tukea kohdistettiin 22 hankkeelle noin 200 000 euroa.

Liikesivistysrahaston kierroksen 2022 apurahat (pdf)

Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota rakennetaan yliopisto- ja korkeakoulutasolla. Tavoitteena on erityisesti Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen.

@liikesivistys
#LSR2022

Kierroksen 2022 apurahat