Erikoisrahastot apurahakierroksella 2021

Hakuaika 1.6.─15.8.2021

Liikesivistysrahaston erikoisrahastoihin kuuluvista määrätarkoitusrahastoista voidaan perustajalahjoittajan määrittelemin kriteerein myöntää  apurahoja erityisille tutkimus- ja koulutusaloille. Joissakin erikoisrahastoissa hakija voi myös kohdistaa hakemuksensa lahjoittajan asettamien tarkoitusten mukaiseen erikoisrahastoon. Määrätarkoituspoolit tuovat temaattisesti yhteen useita määrätarkoituksia, joita  hakulomakkeella vastaavat valikoidut JEL-luokat. Hakemukselleen voi valita vain yhden määrätarkoituspoolin tai erikoisrahaston. Valtaosassa erikoisrahastoja kohdennukset tehdään hakemusten arvioinnin yhteydessä ilman hakijalta edellytettävää valintaa.


Kierroksella 2021 (1.6.15.8.) hakemuksen voi osoittaa johonkin seuraavista määrätarkoituspooleista tai erikoisrahastoista: 

Globaali kauppa

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2021

Metsä- bio- ja kiertotalous

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2021

Muut erikoisrahastohaut

Hakuaika 1.6.─5.8.2021