Erikoisrahastojen hakuohjeet

Hakuaika 1.6.─15.8.2023

Erikoisrahastojen haussa hakijan on mahdollista kohdistaa hakemuksensa valitsemalleen määrätarkoitusrahastolle tai -poolille. Määrätarkoitusrahastot ovat erikoisrahastoja, joista apurahoja kohdennetaan lahjoittajien asettamien kriteerien mukaisille tutkimuksen ja koulutuksen aloille tai hakijaryhmille. Määrätarkoituspoolit tuovat temaattisesti yhteen useita määrätarkoituksia, joita hakulomakkeella vastaavat valikoidut JEL-luokat. Hakemuksen voi osoittaa johonkin seuraavista erikoisrahastoista tai määrätarkoituspooleista: 

Erikoisrahastojen haut

Hakuaika 1.6.─15.8.2023

Globaali kauppa

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2023

Metsä- bio- ja kiertotalous

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2023

Tekstiili ja muoti

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2023

Kohdennettavaksi rahastoksi voi lomakkeella valita vain yhden erikoisrahastoista tai määrätarkoituspooleista. Kaikki hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.