Blogi

Johanna Jansson

Pandemian jälkeinen työelämä on täällä – heijastelevatko organisaationne henkilöstöjohtamisen käytännöt eilistä vai tätä päivää?

Väitöskirjani tutkimustehtävänä on syventää ymmärrystä henkilöstöjohtamisen käytännöistä (HR-käytännöistä) organisaatioiden sopeutuessa covid-19-pandemian jälkeiseen aikakauteen, jossa etätyö on muuttumassa harvojen etuoikeudesta asiantuntijatyön normiksi. HR-käytännöt ovat prosesseja, joiden avulla organisaatio toteuttaa strategiaansa ja ohjaa tärkeintä voimavaraansa, henkilöstöään. HR-käytäntöjä on runsaasti, ja niihin lukeutuvat muun muassa rekrytointi, työn suunnittelu, suorituksen johtaminen, koulutus ja kommunikaatio. HR-käytännöillä voidaan myös vaikuttaa henkilöstön […]

Lue lisää »
Joni Salminen ja tutkimusryhmä

Yritykset ja syväväärennösteknologia – uusimmat löydökset

Tähän mennessä deepfake-teknologiaa, eli tekoälyä hyödyntävää, ihmistä muistuttavia digitaalisia hahmoja luovaa syväväärennösteknologiaa, koskevat tutkimuksemme ovat osoittaneet joidenkin ihmisten olevan hyvin herkkiä aistimaan syväväärennöksissä olevia puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Deepfake-hahmojen puutteet ja epäjohdonmukaisuudet voivat vähentää deepfake-hahmon uskottavuutta, kun taas luonnolliseksi koetut deepfake-hahmot voivat parantaa käyttäjäkokemusta eri sovelluksissa. Viimeisimmissä tutkimuksissamme käyttäjille näytettiin videoita, joissa joko deepfake-hahmo tai ihmishahmo […]

Lue lisää »
Tuire Hautala-Kankaanpää

Yhteinen tavoite, erilaiset haasteet – kohti digitaalista muutosta

Monet organisaatiot toivovat digitaalisen teknologian tarjoavan uudenlaisia mahdollisuuksia vanhan toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan luomiseen. Muutoksen toteuttaminen vaatii kuitenkin aikaa, osaamista ja erilaisia resursseja, oli kyse mistä tahansa muutoksesta.   Digitaalisen teknologian kohdalla muutokseen liittyy erilaisten taitojen opettelua. Aina ei ole kyse pelkästään teknologiaan liittyvästä osaamisesta, vaan siitä, että esimerkiksi työntekijän toimenkuva laajenee. Voi olla, että […]

Lue lisää »
Tanja Leppäaho

Growth into a Middle-Sized Firm and Beyond: Enablers and Hindrances of the Process over Time

Tutkimukseni keskittyy kasvun vaiheisiin ja valintoihin aikojen kuluessa. Alkukartoituksen pohjalta tarkastelen yritysten keskeisiä päätöksiä kognitioiden ja merkityksellistämisen (sense making) näkökulmista.  Aineisto koostuu perheyritysjohtajien narratiiveista ja arkistoaineistosta (pöytäkirjoista, kirjeistä, päiväkirjoista jne.).  Tutkimus pyrkii selvittämään mihin perheyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät päätökset perustuvat? Kuinka niissä ajatellaan yrityksen menneisyyttä ja/tai tulevaisuutta, sen perustajaa tai jatkajaa, perhettä laajemmin, päätöksentekijää […]

Lue lisää »
Akram Hatami

Ethics of sustainability: How ethics of care and co-responsibly enable ethical decision making in the complex business environment

Ethics of sustainability: How ethics of care and co-responsibly enable ethical decision making in the complex business environment. Research background: This research project aims to explore the ethics of sustainability as a dynamic process that involves mutual development of individual morality and ethically appropriate systems. In conventional sustainability discussion, the relation between ethics and the […]

Lue lisää »
Mariia Syväri

Sopeutuminen ei riitä – Markkinoita on proaktiivisesti muokattava, jotta kestävyysmurros toteutuu

Markkinamuokkauksella (market shaping) tarkoitetaan liike-elämän toimijoiden määrätietoista pyrkimystä muuttaa markkinoiden rakenteita tai synnyttää uusia markkinoita. Kun pandemia, sodat, ilmastonmuutos ja tekoäly monimutkaistavat ja ravistelevat liiketoimintaympäristöjä, yritykset eivät voi, eikä niiden tarvitse tyytyä vain ennakoimaan ja sopeutumaan, vaan ne voivat proaktiivisesti vaikuttaa markkinoiden kehitykseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  Markkinamuokkausta eivät tee vain omia taloudellisia etujaan ajavat […]

Lue lisää »
Johanna Jansson

HRM practices in the era of remote work – Examining implications of the “new normal”  Henkilöstöjohtamisen käytännöt etätyön aikakaudella 

Covid-19-pandemia syöksi työelämän myllerrykseen etätyön nopean yleistymisen myötä keväällä 2020. Pandemia on laantunut, mutta sen työelämään jättämät jäljet vaikuttavat pysyviltä. Euroopan elinkeino- ja työolojen kehittämissäätiön ja Euroopan koulutussäätiön keväällä 2022 teettämässä kyselyssä kolmannes vastaajista oli tehnyt ainakin osittain etätöitä kuluneen kuukauden aikana, ja kaksi kolmesta vastaajasta haluaisi työskennellä etänä. Koska henkilöstöjohtamisen käytäntöjen (HR-käytäntöjen) tulisi heijastella […]

Lue lisää »
Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Muutosagentteina kestävässä kiertotalousmurroksessa

Liikesivistysrahaston vuosina 2020–2023 rahoittama tutkimushankkeemme ”Waste Matters – Change Agents’ Engagement in Circular Economy Transformation” päättyi loppuvuodesta 2023. Hanke onnistui mielestäni erinomaisesti ja sillä oli monia myönteisiä vaikutuksia tutkimusryhmämme toimintaan. Tässä blogikirjoituksessa kerron lyhyesti hankkeen tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Hankkeessa tutkimme erilaisten edelläkävijöiden eli muutosagenttien roolia kiertotalousmurroksessa. Hanke keskittyi erityisesti kiertotalousmuotiin, mutta jatkoimme myös aiempaa […]

Lue lisää »
Jannica Nyman

Consuming happiness: How consumer culture steers Nordic consumption behavior?

Finland’s ranking as the happiest, and all the Nordic countries joining the top 10 ranked happiest countries in the world in the World Happiness Report, invites a captivating question: How do the Nordic consumers’ consumption patterns relate to their renowned sense of happiness and perception of a ‘good life’? Set to be completed by December […]

Lue lisää »
Pushpa Rani

Female Migrant Entrepreneurs in Finland: Survival Strategies, Marginalization, and Mental Well-Being

In today’s dynamic business landscape, female migrant entrepreneurs (FMEs) transcend traditional roles, playing a crucial role not just in economic growth but also as mentors inspiring others. Adapting to local cultures, they break down barriers and empower women to unleash their creativity, turning hobbies into businesses and building strong community networks. Research Framework My research […]

Lue lisää »