Blogi

Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Muutosagentteina kestävässä kiertotalousmurroksessa

Liikesivistysrahaston vuosina 2020–2023 rahoittama tutkimushankkeemme ”Waste Matters – Change Agents’ Engagement in Circular Economy Transformation” päättyi loppuvuodesta 2023. Hanke onnistui mielestäni erinomaisesti ja sillä oli monia myönteisiä vaikutuksia tutkimusryhmämme toimintaan. Tässä blogikirjoituksessa kerron lyhyesti hankkeen tuloksista ja niiden vaikuttavuudesta. Hankkeessa tutkimme erilaisten edelläkävijöiden eli muutosagenttien roolia kiertotalousmurroksessa. Hanke keskittyi erityisesti kiertotalousmuotiin, mutta jatkoimme myös aiempaa […]

Lue lisää »
Jannica Nyman

Consuming happiness: How consumer culture steers Nordic consumption behavior?

Finland’s ranking as the happiest, and all the Nordic countries joining the top 10 ranked happiest countries in the world in the World Happiness Report, invites a captivating question: How do the Nordic consumers’ consumption patterns relate to their renowned sense of happiness and perception of a ‘good life’? Set to be completed by December […]

Lue lisää »
Pushpa Rani

Female Migrant Entrepreneurs in Finland: Survival Strategies, Marginalization, and Mental Well-Being

In today’s dynamic business landscape, female migrant entrepreneurs (FMEs) transcend traditional roles, playing a crucial role not just in economic growth but also as mentors inspiring others. Adapting to local cultures, they break down barriers and empower women to unleash their creativity, turning hobbies into businesses and building strong community networks. Research Framework My research […]

Lue lisää »
Siddhant Ritwick

Physicians versus Google Doctors: The Evolution of the Relationship Between Experts and Laypersons Through Digital Tools.

Doctors are among the most consequential experts. Rightly so, because the stakes are highest when it comes to health, which is the foundation of a good life. For more than a century, physicians have exercised considerable authority and autonomy over patients, including the legal right to cut, drug, and examine them. This is based on […]

Lue lisää »
Zhuo Chen

City Brain – Values and Materialities of the Chinese smart infrastructure

Smart infrastructure, providing systemized solutions for urban development through the intelligence of infrastructures, has been seen as a new impetus for sustainable urbanism and is expected to bring a dramatic change in the business arena in both developed and developing countries. However, existing research is mostly premised on corporate visions and market-making around smart infrastructure […]

Lue lisää »
Perttu Salovaara

Tahtoa on, mutta onko keinoja? Kestävän kehityksen ja työntekijälähtöisten innovaatioiden syntyminen itseohjautuvissa organisaatioissa

Ilmastokriisin kohtaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen vaativat myös organisaatioilta luonnon taloudellisen hyötykäytön pysäyttämistä. EU-maiden kansalaiset ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi Suomessa 75 % vastaajista piti YLEn kyselyssä luontoa ja ympäristöä talouskasvua tärkeämpänä. Toisaalta Tampereen yliopiston tutkimuksessa vain 10─20 % vastaajista tunnisti omalla työpaikalla toteutettuja vihreään siirtymään tai ilmastonmuutokseen liittyviä kestävyystoimia. Epäsuhta kansalaisten huolen ja työpaikoilla […]

Lue lisää »
Markus Salo ja tutkimusryhmä

Ohjelmistokehittäjien stressikokemuksia ymmärtämässä ja optimaalisia flow-kokemuksia etsimässä

Liikesivistysrahaston rahoittamassa Jyväskylän yliopiston projektissa tutkitaan ohjelmistokehittäjien kuormittavia stressikokemuksia sekä optimaalisina pidettyjä flow-kokemuksia. Projektissa on kerätty laajat aineistot ohjelmistokehittäjille suunnatulla kyselyllä (N=715) ja haastatteluilla (N=51). Kyselyvastaajat työskentelivät ohjelmistoalalla pääosin kokoaikaisissa, ohjelmistokehityksen eri osa-alueisiin liittyvissä tehtävissä. Haastateltavat työskentelivät suomalaisella ohjelmistoalalla sekä pelialalla. Koostamme alle keskeisiä tuloksia julkaistuista tieteellisistä artikkeleistamme. Projektissa ovat mukana Jyväskylän yliopistosta Markus Salo […]

Lue lisää »
Tomi Kallio ja tutkimusryhmä

Työnjaon uudelleenlöytäminen julkissektorin asiantuntijatyössä

Julkissektorin asiantuntijaorganisaation tehokkuutta on maassamme pyritty parantamaan keskittämällä avustavat työtehtävät asiantuntijoiden oman työn osaksi. Esimerkiksi osasto- ja taloussihteereitä ei enää ole organisaatioissa avustamassa asiantuntijoita kuten ennen, ja asiantuntijat tekevät nykyään ennen avustaville henkilöille kuuluneet tehtävät itse. Kehitystä on inspiroinut halu mallintaa yksityissektorin toimintaa etenkin tehokkaan työnjaon osalta. Julkisorganisaatioissa tämä on johtanut kuitenkin tehtävien keskittämiseen asiantuntijoille. […]

Lue lisää »
Alexei Koveshnikov ja tutkimusryhmä

Leadership and People Management in Times of Geopolitical Crisis: Facilitating and Maintaining Employee Psychological Safety during the Ukrainian Crisis

People Management in times of crisis and conflict  Contemporary world is characterized by crisis and conflict. The recent COVID-19 pandemic as well as the ongoing Ukrainian-Russian and Israeli-Palestinian conflicts are creating pervasive societal divisions, for instance between beliefs (e.g., vaxxers and anti-vaxxers), national borders (e.g., Russians and Ukrainians), or lived experiences (e.g., Israeli and Palestinian). […]

Lue lisää »
Samuel Piha ja tutkimusryhmä

Kuluttajien sopeutuminen katastrofien maailmaan

Nykymuotoisen kulutusyhteiskunnan romahtaminen on mahdollista. LASKU-tutkimushanke selvittää, miten kuluttajat sopeutuvat kriisiolosuhteiden ja elintason laskun aiheuttamaan kulutusmahdollisuuksien vähenemiseen.  Katastrofeja ei pidä vain ehkäistä vaan niihin on myös sopeuduttava. Etenevä ilmasto- ja ympäristökatastrofi ja muut viime vuosien poikkeusolot, pandemia ja sota Euroopassa, ovat vahvistaneet tätä käsitystä. Katastrofit ja niiden uhka ovat jo osa toimintaympäristöämme.  Katastrofit uhkaavat nykymuotoista […]

Lue lisää »