Blogi

Linda Turunen

Muuttuva maailma ja tutkijan sesonkiaika

Vuosi 2020 toi epävarmuuden tulevaisuudesta, muutti arjen etäilyksi ja sosiaaliset suhteet sopivan turvavälin päähän. Työskentely siirtyi kotitoimistolle ja tapaamiset – niin luennot, konferenssit kuin projektipalaveritkin – muuttuivat virtuaaliseksi.  Aluksi uusi työskentelyn muoto tehosti aikaansaannoksia, mutta tutkijan työn yksinäisyys alkoi ennen pitkää kaivata rinnalleen sosiaalista työympäristöä ja kollegoita kahvihuoneessa. Työarjesta irrottautumiseen tarvittiin tehokeinoja, tulihan kodista paikka […]

Eini Haaja ja tutkimusryhmä

MUUTOS – Megatrendit uudistamassa meriteollisuutta Suomessa

Liikesivistysrahasto haastatteli kaksivuotisen tutkimusryhmähankkeen johtajaa (Principal Investigator), Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutin tutkimuspäällikkö KTT Eini Haajaa suomalaista meriteollisuutta (uudisrakennustelakat, korjaustelakat, offshore-telakat ja näiden monet alihankkijaketjut) monilla eri tasoilla muokkaavista megatrendeistä. Megatrendit ovat maailmanlaajuisesti suuriin ihmisjoukkoihin vaikuttavia pitkäkestoisia kehityssuuntia ja globaaleja ilmiöitä, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen. Toimintaympäristön kehitystä muokkaavat myös yhtäkkiset ilmiöt, kuten nyt […]

Markus Salo ja tutkimusryhmä

Miten ohjelmistokehittäjät voivat vähentää työn kuormittavuutta?

Älypuhelimet, tietokoneet ja muut digitaaliset laitteet ovat tiiviisti läsnä arjessamme. Ne kilpailevat huomiostamme taukoamatta niin työpaikalla kuin kotisohvalla. Jatkuva informaation ja ärsykkeiden tulva vyöryy ennen pitkää ihmisaivojen käsittelykyvyn yli ja aiheuttaa ylikuormitusta. Tästä on kyse teknostressissä. Teknostressillä tarkoitetaan tilanteita, joissa teknologian käytöstä aiheutuvat vaatimukset ylittävät käyttäjän voimavarat. Yleisiä oireita ovat väsymys, kuormittuneisuuden tunne ja ahdistus. […]

Johanna Frösén ja tutkimusryhmä

Yritys voi mitata kaikkea, mutta onko se kannattavaa?

Internet on helpottanut kuluttajien pääsyä tiedon, tuotteiden ja palveluiden äärelle. Samalla se on tarjonnut markkinoijille uudenlaisia keinoja vuorovaikuttaa kuluttajien kanssa. Hakukoneet, sosiaalinen media, sähköposti, mobiililaitteet ja -sovellukset tuovat yrityksille enemmän digitaalista tietoa yleisöstä kuin koskaan aikaisemmin. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Yritysten markkinointiosastoilla on täysi työ ratkoa numeroiden takana piileviä johtolankoja tuottavan bisneksen tekemiseen. Nettisivuvierailuista tai […]

Mikko Jääskeläinen ja tutkimusryhmä

Mikä yhdistää Slushin, Maria 01:n ja suomalaisen peliteollisuuden menestystarinoita?

Opiskelijayhteistyöstä kasvuun ponnistaneet Slush tai Maria 01 ovat kasvaneet jopa kansainvälisesti tunnetuiksi verkostoiksi. Samaan aikaan suomalaiset pelialan yritykset ovat niittäneet mainetta ja kunniaa maailmalla. Tutkimusryhmä selvittää, millaisia syy-seuraussuhteita menestyksen taustalla on. Slush on suuri vuosittainen startup-yrittäjien tapahtuma. Helsingissä Kampissa sijaitseva Maria 01 tarjoaa tilat ja yhteisön kasvuyrityksille. Suomalainen peliteollisuus ja sen tähdet, kuten Rovio ja […]

Anni-Kaisa Kähkönen ja tutkimusryhmä

Hankintatoimi on vastuullisen bisneksen portinvartija

Tuotteiden matka raaka-aineista kaupan hyllylle ja kuluttajien koteihin on mutkistunut, kiitos globalisaation. Hankinta- ja toimitusverkostot ovat kasvaneet, ja se aiheuttaa haasteita vastuullisuuteen pyrkiville yrityksille. LUT-yliopiston hankintatoimen professori Anni-Kaisa Kähkösen mukaan pitkät ja valtioiden rajoja puhkovat hankintaketjut ovat todellisia myös suomalaisyrityksissä. “Esimerkiksi Valiolla tai Finnarilla on toimittajia ja toimittajien toimittajia useassa alenevassa portaassa, monesti ulkomailla.” Samalla […]

Khuram Shahzad ja tutkimusryhmä

Lohkoketju tuo yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiot esiin siiloistaan

  Uudet teknologiat pakottavat organisaatioita kulttuurien ja toimintatapojen uudistamiseen. Voivatko yksityisen ja julkisen sektorin johtajat oppia toisiltaan muutosten edessä? “Halusimme keksiä nimen, joka vetoaa ja kattaa tutkimuksemme kohdealueet”, Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön sekä InnoLabin tutkijatohtori Khuram Shahzad taustoittaa tutkimusprojektinsa otsikkoa. Se alkaa leikkimielisellä kysymyksellä Brothers from a different mother? (suom. Veljeksiä eri äidiltä?). […]

Meri-Maija Marva

Älykäs merenkulku

Digitalisaation ja automaation lisääntymiseen liittyvän teknologisen murroksen merenkulkualalla ennustetaan aiheuttavan lähivuosina ja -vuosikymmeninä mullistuksen koko meriklusteriin. Sen vaikutukset tulevat ulottumaan telakkateollisuuteen, meritekniseen teollisuuteen, satamien toimintaan, tilaustoimitusketjujen hallintaan, merenkulkualan ja logistiikan koulutukseen sekä merenkulun viranomaisten ja luokituslaitosten toimintaan. Siinä vaiheessa, kun digitalisaation mahdollisuuksia aloitetaan laajasti hyödyntää kansainvälisissä merikuljetuksissa, koko merenkulkuala on käynyt läpi historiallisen suuren muutoksen. […]

Tuomas Möttönen

Ensimmäinen englanninkielinen suomalaisesta yrittäjyyskasvatuksesta kertova oppi- ja tietokirja julkaistiin 14. Yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä

Vuonna 2019 julkaistiin yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirja Yrittäjät Suomessa: elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan (JAMK). Oppikirja on opetuskäytössä. Tarvetta on ilmaantunut tehdä sen pohjalta yrittäjyyskasvatukseen soveltuvaa lisäopintomateriaalia. Englanninkielisestä versiosta on kysyntää, mikä tulee kasvamaan, kun yrittäjyys-kasvatuksessa painottuu kansainvälinen ulottuvuus. Olen tuottanut englanninkielisen yrittäjyyskasvatukseen soveltuvan oppi- ja tietokirjan. Kirjan nimi on Finnish Entrepreneurs: From Freedom of Occupation to the […]

Elina Närvänen ja tutkimusryhmä

Startup-yritykset kiertotalousmuodin muutosagentteina

Kuten tutkimusryhmämme johtaja Elina Närvänen aiemmassa Liikesivistysrahaston blogikirjoituksessa mainitsee, ”Waste Matters – Change agents’ engagement in circular economy transformation” -tutkimushankkeessa keskiössä ovat kiertotalouden edelläkävijät eli muutosagentit. Edelläkävijöistä tutkimme erityisesti kuluttajakansalaisia sekä kiertotalouden alalla toimivia startupeja. Läpileikkaavana teemana tutkimuksessamme on myös digitaalisuus. Tutkimme, mikä rooli digitaalisuudella, kuten mobiiliapplikaatioilla tai digitaalisilla alustoilla on muutoksessa kohti laajempaa kiertotalousekosysteemiä. […]