Blogi

Johanna Hautala

Miten tietoa jalostetaan ihmisen, robotin ja tekoälyn välisessä yhteistyössä?

Kysymys, joka ei jättänyt minua rauhaan keväällä 2017 – ja hyvä niin, sillä siitä syntyi uusi tutkimushankkeeni. Tämä kysymys syntyi osittain aiemman tutkimukseni myötä ja toisaalta yhteiskunnallisen keskustelun herättämänä: tuona keväänä ilmoitettiin, että Suomi pyritään nostamaan tekoälyn ja robotiikan soveltamisen edelläkävijäksi[i]. Halusin tietää asiasta lisää, joten istuin turkulaisen tekoälyverkoston tapaamisissa, kuuntelin ja mietin. Mitä robotit […]

Vakiintuneet yritykset kykenevät kasvuun, vieläpä kannattavasti

Kasvuyrittäjyys on noussut viime vuosina yrittäjyystutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi. Valtaosa kasvuyrittäjyyteen liittyvistä julkaisuista keskittyy kuitenkin uusien ja aloittavien yritysten kasvun tutkimiseen. Vakiintuneet yrityksetkin tuottavat kasvua, mutta niiden potentiaali pääsee usein unohtumaan talouskeskustelussa. Tämän väitöstutkimuksen mukaan vakiintuneet yritykset pääsevät kasvu-uralle toimimalla tilanteen ja kysynnän mukaisesti, eikä niinkään tehtyjen strategisten valintojen seurauksena.

Ari Paloviita

Vanha ja uusi proteiinijärjestelmä murroksessa

Tein kevään 2018 aikana yhdeksäntoista yrityshaastattelua, keräten aineistoa elintarvikeyritysten näkemyksistä liittyen kestävän proteiinijärjestelmän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haastateltavat yritykset valitsin kahdella eri kriteerillä. Ensimmäisellä kriteerillä haastatteluun valikoituivat kotimaakuntani Keski-Suomen suurimmat, ”perinteiset”, elintarvikealan yritykset (9 kappaletta). Tässä ryhmässä oli kokoluokaltaan ja toiminnan laajuudeltaan hyvin erilaisia yrityksiä eri toimialoilta, tarjoten muun muassa liha-, meijeri-, juusto-, leipomo- ja kalatuotteita […]

Kaskas Media

Miten tiede muuttuu liiketoiminnaksi?

Osana Liikesivistysrahaston rahoittamaa Skolar Award-tutkimuskilpailua Slushissa nähtiin tänä vuonna paneelikeskustelu, jossa otettiin kantaa siihen, miten akateeminen tutkimus ja startup-maailma pääsevät lähemmäs toisiaan. Selväksi tuli ainakin se, että jos tutkija mielii yrittäjäksi, hänen on oltava valmis luopumaan löydöksistään ja osittain myös itse tutkijan työstä. Keskustelussa olivat mukana lämpöenergiateknologiaan keskittyneen Matrix Industriesin toimitusjohtaja Akram Boukai, neurotieteisiin perustuvan […]

Meri Jalonen

Kokeilemalla kestäväksi?

Lokakuun alussa julkaistu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erikoisraportti maapallon keskilämpötilan 1,5 asteen nousun aiempia arvioita vakavammista vaikutuksista on herättänyt keskustelun uutisvälineissä ja sosiaalisessa mediassa valtioiden ja kansalaisten toimista ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Yhtäältä media on tarjonnut yleisölleen moninaisia ohjeita kestävien kulutusvalintojen tekemiseen. Toisaalta toimittajat ovat muistuttaneet, ettei kulutuksen ympäristövaikutuksia ole onnistuttu merkittävästi vähentämään tähänastisilla toimilla vaan tarvitaan hyödykkeiden tuottamista […]

Petteri Puska

Luomukulutuksen maineellisista signaaleista

Onkohan kukaan muu pohtinut, miksi ihmiset suosii ruokavalinnoissa luomua? Aikanaan mietin tätä paljonkin. Äkkiseltään voisi ajatella, että asialla on jotain tekemistä sen kanssa, että ne mielletään paremman makuisiksi, terveellisemmiksi ja ympäristöystävällisiksi. Miksi luomua suositaan sitten monesti hiukan äänekkäästi – ainakin allekirjoittaneen mielestä? Illalliselle viedystä luomuviinipullosta, esimerkiksi, tiedetään usein mainita erikseen tuotantomenetelmä, mikäli se ei muuten […]

Ari Paloviita

Uutta liiketoimintaa monimuotoistuvassa proteiinijärjestelmässä

Parin viime vuoden aikana on kotimaisessa ruokajärjestelmässä nähty vaihtoehtoisten proteiinilähteiden vahva esiintulo. Vaihtoehtoisilla proteiinilähteillä tarkoitetaan tässä erityisesti kotimaisia kasvipohjaisia proteiinilähteitä, mutta myös sieniä, alihyödynnettyjä kalalajeja, hyönteisiä sekä bioteknologian innovaatioita. Alalle on syntynyt uusia startup -yrityksiä ja perinteiset yritykset ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa uusiin proteiinilähteisiin.

Suvituulia Taponen

Tietojohtaminen sote-uudistuksen onnistumisen edellytys – tutkimustietoa tuotannon ohjaukseen

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään osallistamalla laaja joukko palvelutuottajia eri sektoreilta. Monituottajamallissa on hallittava sopimuksen avulla laaja toimittajakenttä sekä varmistettava tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Tämä edellyttää strategista otetta ja yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden kehittämistä tuotannon vaikuttavuuden osalta kriittisissä palveluissa. Palveluiden järjestäjän tulee tehdä tietoinen päätös siitä, millaisia ohjausmekanismeja eri tuottajasuhteissa harjoittaa. Jos tavoitteena on esimerkiksi edistää […]

Miten johtajan kannattaa twiitata

Tällä hetkellä moni yritysjohtaja miettii, missä sosiaalisen median foorumeilla kannatta olla ja kuinka siellä pitäisi viestiä. Monien johtajien mielestä Twitter on erittäin kiinnostava media, ja Suomessakin on esimerkkejä johtajista, jotka ovat pystyneet hyödyntämään Twitteriä työssään menestyksekkäästi. Twitter, uutena mediana, herättää luonnollisesti paljon kysymyksiä siitä, miksi sitä kannattaa käyttää, miten siellä olisi parasta viestiä ja miten […]

Ari Paloviita

Kestävän proteiinijärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet elintarvikealan yritysten näkökulmasta

Monitieteinen  Food System Studies Research Group perustettiin Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle vuonna 2014. Ryhmän perustamisen mahdollisti Koneen Säätiön myöntämä kolmivuotinen hankeapuraha Suomen ruokaturvan ja ruokajärjestelmän haavoittuvuuden tutkimukseen. Olen ryhmän ainoa kauppatieteilijä. Muut ryhmän jäsenet edustavat yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa, filosofiaa, ravitsemustieteitä ja elintarviketieteitä. Monitieteisyys on tärkeää ruokajärjestelmien tutkimuksessa, sillä ruoka on yhtälailla politiikkaa ja bisnestä. […]