Blogi

Tuomas Möttönen

Yrittäjyyskasvatukseen soveltuva oppi- ja tietokirja yrittäjistä ja yrittäjyydestä julkaistaan Yrittäjän päivänä 5.9.

Yrittäjyydellä on suuri vaikutus yhteiskunnan kehitykseen. Jotta yrittäjyyden merkitys ymmärretään nyky-yhteiskunnassa, on syytä tuntea yrittäjyyden ja yrittäjien historia. Yrittäjyyden ymmärtämistä historiallisena ilmiönä tarvitaan myös yrittäjyyskasvatuksessa, mikä on keskeisessä asemassa koulutuspolitikassa.   Väitöstutkimustani tehdessäni havaitsin, että yrittäjyydestä ei ole tehty historiallisia tarkastelua. Yrittäjyyskasvatuksesta on yleensä vähän oppimateriaalia. Olen saanut valmiiksi kirjan Yrittäjät Suomessa – elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan […]

Johanna Hautala

Ketterästi kohti tekoälyn aikaa Singaporessa

Singaporessa ja Suomessa on suurin piirtein yhtä monta asukasta: Suomessa noin 5,5 ja Singaporessa noin 5,6 miljoonaa. Singaporessa tämä sama määrä ihmisiä on kuitenkin noin 470 kertaa pienemmässä maantieteellisessä tilassa. Siksi siellä rakennetaan ylöspäin. Katselin 26-kerroksisen asuinrakennukseni kattopuutarhassa usein illan hämärtyessä laivoja ja kaupungin valoja. Maisemassa konkretisoitui Singaporen merkitys globaalina materiaalisten ja digitaalisten virtojen solmukohtana. […]

Jari Salo

Datatalous mukailee kuluttajien liikkeitä

Digitaalisen markkinoinnin professori Jari Salo on tutkinut sähköistä liiketoimintaa siitä asti, kun digi oli vielä tulevaisuutta. Seuraavaksi perustutkimuksen saralla tulisi jatkaa algoritmien kehittämistä, sillä ne ovat nykypäivänä vähän pöljiä. 2000-luvun alussa Helsingin yliopiston markkinoinnin professori Jari Salo työskenteli myyjänä Alkossa. Kun olisi ollut Salon mielestä aika siirtyä myymäläpäällikön pestiin, esimies totesi suoraan Salon olevan sen […]

Violetta Khoreva

Digitalisaatio uudistaa liiketoimintaa, mutta tuo mukanaan myös pimeän puolen

Johtamisen ja organisaatiotutkimuksen apulaisprofessori Violetta Khoreva tutkii työkseen ilmiötä, joka vaikuttaa talouden ja yhteiskunnan kehitykseen pysyvästi. Khoreva haluaa tietää, miten digitalisaatio vaikuttaa liiketoimintaan ja tulevaisuuden työvoimaan. Uusien digitaalisten teknologioiden käyttäminen voi olla joskus pelottavaa. Siitä on kokemusta myös Hankenin apulaisprofessorilla Violetta Khorevalla. ”En uskaltanut käyttää sellaisia laitteita ja ohjelmia, joita en ennestään tuntenut. Mutta aina […]

Jukka-Pekka Heikkilä

Yrittäjyyden tutkimuksen pitäisi tarkastella kriittisesti startup-huumaa

Suomen tunnetuin startup-tohtori opettaa ja tutkii yrittäjyyttä maailman haastavimmissa kolkissa. Juuri nyt tarvitaan hyvinvointiin ja tasa-arvoon pureutuvaa tutkimusta. Sen hetken Jukka-Pekka Heikkilä muistaa. Kun hän pohjoiskorealaisen yliopiston pihalla valmistujaispäivänä halaa opiskelijoitaan ja kykenee toivottamaan heille vain onnea. Tietäen, että yhteystietoja ei voida vaihtaa eikä luultavasti koskaan enää tavata. “Järjestelmä ottaa heidät”, Heikkilä sanoo. “Sellaisina hetkinä […]

Susan Meriläinen

Tulevaisuuskestävä ympäristö huomioi valtavirran ulkopuoliset äänet

Lapin yliopiston johtamisen professori tarkastelee organisaatioita feministisen tutkimuksen näkökulmasta. Jotta tulevaisuuden työympäristöt olisivat kestäviä, on opittava myötäelämään ja tunnistamaan omat etuoikeudet. Alkuvuodesta 2019 Human Relations -julkaisu omisti Time’s Up -erikoisnumeron feministiselle organisaatiotutkimukselle. Se oli tavallaan erävoitto Lapin yliopiston johtamisen professori Susan Meriläiselle, joka oli yksi numeron neljästä tekijästä. “Tarjosimme numeroa alan arvostettuihin lehtiin ja meille […]

Johanna Moisander

Johtaminen on viestintää ja viestintä on vallankäyttöä

Organisaatioviestinnän professori Johanna Moisander haluaa selvittää, miten yritykset käyttävät valtaa yhteiskunnassa. Moisander tutkii viestintää osana johtamisen ja liikkeenjohdon käytäntöjä. Johanna Moisander tutustui yliopistossa filosofi Michel Foucaultin käsitykseen vallasta ja subjektista, ja ryhtyi sen jälkeen katsomaan maailmaa kriittisellä otteella. Tutkijaksi hän päätyi halusta kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä, myös omiaan. Nyt Moisander työskentelee Aalto-yliopistossa organisaatioviestinnän professorina. Tavallisesti organisaatioviestintä […]

Johanna Hautala

Miten tietoa jalostetaan ihmisen, robotin ja tekoälyn välisessä yhteistyössä?

Kysymys, joka ei jättänyt minua rauhaan keväällä 2017 – ja hyvä niin, sillä siitä syntyi uusi tutkimushankkeeni. Tämä kysymys syntyi osittain aiemman tutkimukseni myötä ja toisaalta yhteiskunnallisen keskustelun herättämänä: tuona keväänä ilmoitettiin, että Suomi pyritään nostamaan tekoälyn ja robotiikan soveltamisen edelläkävijäksi[i]. Halusin tietää asiasta lisää, joten istuin turkulaisen tekoälyverkoston tapaamisissa, kuuntelin ja mietin. Mitä robotit […]

Vakiintuneet yritykset kykenevät kasvuun, vieläpä kannattavasti

Kasvuyrittäjyys on noussut viime vuosina yrittäjyystutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi. Valtaosa kasvuyrittäjyyteen liittyvistä julkaisuista keskittyy kuitenkin uusien ja aloittavien yritysten kasvun tutkimiseen. Vakiintuneet yrityksetkin tuottavat kasvua, mutta niiden potentiaali pääsee usein unohtumaan talouskeskustelussa. Tämän väitöstutkimuksen mukaan vakiintuneet yritykset pääsevät kasvu-uralle toimimalla tilanteen ja kysynnän mukaisesti, eikä niinkään tehtyjen strategisten valintojen seurauksena.