Blogi

Ari Paloviita

Vanha ja uusi proteiinijärjestelmä murroksessa

Tein kevään 2018 aikana yhdeksäntoista yrityshaastattelua, keräten aineistoa elintarvikeyritysten näkemyksistä liittyen kestävän proteiinijärjestelmän haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Haastateltavat yritykset valitsin kahdella eri kriteerillä. Ensimmäisellä kriteerillä haastatteluun valikoituivat kotimaakuntani Keski-Suomen suurimmat, “perinteiset”, elintarvikealan yritykset (9 kappaletta). Tässä ryhmässä oli kokoluokaltaan ja toiminnan laajuudeltaan hyvin erilaisia yrityksiä eri toimialoilta, tarjoten muun muassa liha-, meijeri-, juusto-, leipomo- ja kalatuotteita […]

Kaskas Media

Miten tiede muuttuu liiketoiminnaksi?

Osana Liikesivistysrahaston rahoittamaa Skolar Award-tutkimuskilpailua Slushissa nähtiin tänä vuonna paneelikeskustelu, jossa otettiin kantaa siihen, miten akateeminen tutkimus ja startup-maailma pääsevät lähemmäs toisiaan. Selväksi tuli ainakin se, että jos tutkija mielii yrittäjäksi, hänen on oltava valmis luopumaan löydöksistään ja osittain myös itse tutkijan työstä. Keskustelussa olivat mukana lämpöenergiateknologiaan keskittyneen Matrix Industriesin toimitusjohtaja Akram Boukai, neurotieteisiin perustuvan […]

Meri Jalonen

Kokeilemalla kestäväksi?

Lokakuun alussa julkaistu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin erikoisraportti maapallon keskilämpötilan 1,5 asteen nousun aiempia arvioita vakavammista vaikutuksista on herättänyt keskustelun uutisvälineissä ja sosiaalisessa mediassa valtioiden ja kansalaisten toimista ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Yhtäältä media on tarjonnut yleisölleen moninaisia ohjeita kestävien kulutusvalintojen tekemiseen. Toisaalta toimittajat ovat muistuttaneet, ettei kulutuksen ympäristövaikutuksia ole onnistuttu merkittävästi vähentämään tähänastisilla toimilla vaan tarvitaan hyödykkeiden tuottamista […]

Petteri Puska

Luomukulutuksen maineellisista signaaleista

Onkohan kukaan muu pohtinut, miksi ihmiset suosii ruokavalinnoissa luomua? Aikanaan mietin tätä paljonkin. Äkkiseltään voisi ajatella, että asialla on jotain tekemistä sen kanssa, että ne mielletään paremman makuisiksi, terveellisemmiksi ja ympäristöystävällisiksi. Miksi luomua suositaan sitten monesti hiukan äänekkäästi – ainakin allekirjoittaneen mielestä? Illalliselle viedystä luomuviinipullosta, esimerkiksi, tiedetään usein mainita erikseen tuotantomenetelmä, mikäli se ei muuten […]

Ari Paloviita

Uutta liiketoimintaa monimuotoistuvassa proteiinijärjestelmässä

Parin viime vuoden aikana on kotimaisessa ruokajärjestelmässä nähty vaihtoehtoisten proteiinilähteiden vahva esiintulo. Vaihtoehtoisilla proteiinilähteillä tarkoitetaan tässä erityisesti kotimaisia kasvipohjaisia proteiinilähteitä, mutta myös sieniä, alihyödynnettyjä kalalajeja, hyönteisiä sekä bioteknologian innovaatioita. Alalle on syntynyt uusia startup -yrityksiä ja perinteiset yritykset ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa uusiin proteiinilähteisiin.

Suvituulia Taponen

Tietojohtaminen sote-uudistuksen onnistumisen edellytys – tutkimustietoa tuotannon ohjaukseen

Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään osallistamalla laaja joukko palvelutuottajia eri sektoreilta. Monituottajamallissa on hallittava sopimuksen avulla laaja toimittajakenttä sekä varmistettava tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Tämä edellyttää strategista otetta ja yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden kehittämistä tuotannon vaikuttavuuden osalta kriittisissä palveluissa. Palveluiden järjestäjän tulee tehdä tietoinen päätös siitä, millaisia ohjausmekanismeja eri tuottajasuhteissa harjoittaa. Jos tavoitteena on esimerkiksi edistää […]

Miten johtajan kannattaa twiitata

Tällä hetkellä moni yritysjohtaja miettii, missä sosiaalisen median foorumeilla kannatta olla ja kuinka siellä pitäisi viestiä. Monien johtajien mielestä Twitter on erittäin kiinnostava media, ja Suomessakin on esimerkkejä johtajista, jotka ovat pystyneet hyödyntämään Twitteriä työssään menestyksekkäästi. Twitter, uutena mediana, herättää luonnollisesti paljon kysymyksiä siitä, miksi sitä kannattaa käyttää, miten siellä olisi parasta viestiä ja miten […]

Ari Paloviita

Kestävän proteiinijärjestelmän haasteet ja mahdollisuudet elintarvikealan yritysten näkökulmasta

Monitieteinen  Food System Studies Research Group perustettiin Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle vuonna 2014. Ryhmän perustamisen mahdollisti Koneen Säätiön myöntämä kolmivuotinen hankeapuraha Suomen ruokaturvan ja ruokajärjestelmän haavoittuvuuden tutkimukseen. Olen ryhmän ainoa kauppatieteilijä. Muut ryhmän jäsenet edustavat yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa, filosofiaa, ravitsemustieteitä ja elintarviketieteitä. Monitieteisyys on tärkeää ruokajärjestelmien tutkimuksessa, sillä ruoka on yhtälailla politiikkaa ja bisnestä. […]

Juho Ruotsalainen

Yrittäjätoimittajat luovat journalismin tulevaisuutta

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta mahdollisia tulevaisuuksia voi ennakoida. Yksinkertaisimmillaan ennakointi on maailmassa tapahtuvien muutosten havainnointia ja niiden mahdollisten seurausten kartoittamista ja arviointia. Yksi kiinnostavimpia mutta ennakoinnissa vähän tutkittuja alueita on journalismin tulevaisuus. (Lähitulevaisuuden journalismitrendeistä voit lukea täältä.) Facebook ilmoitti 11. tammikuuta 2018 isosta algoritmimuutoksesta. Muutoksen myötä Facebook vähentää uutisten määrää feedissään ja lisää kavereiden […]

Tohtoriksi vai professoriksi?

Moni pohtii, miksi aion isona? Tein kaksi uraa: Millaisia kokemuksia minulle tästä on syntynyt? Urapohdintaa nuorelle tutkijalle. Yliopistot ovat uudistaneet toimintaansa merkittävästi, kun Tenure-track järjestelmät käynnistyivät. Mitä yliopisto minulle tarjoaa? Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa se on käytännössä merkinnyt tutkijan sitoutumista ohjattuun tutkijaputkeen,  jossa painottuvat tutkijan tieteelliset ansiot alan huippujulkaisuissa, tutkimusviittausten määrät ja tutkivan asiantuntijan roolin saaminen pian […]