Blogi

Siddhant Ritwick

Physicians versus Google Doctors: The Evolution of the Relationship Between Experts and Laypersons Through Digital Tools.

Doctors are among the most consequential experts. Rightly so, because the stakes are highest when it comes to health, which is the foundation of a good life. For more than a century, physicians have exercised considerable authority and autonomy over patients, including the legal right to cut, drug, and examine them. This is based on […]

Lue lisää »
Zhuo Chen

City Brain – Values and Materialities of the Chinese smart infrastructure

Smart infrastructure, providing systemized solutions for urban development through the intelligence of infrastructures, has been seen as a new impetus for sustainable urbanism and is expected to bring a dramatic change in the business arena in both developed and developing countries. However, existing research is mostly premised on corporate visions and market-making around smart infrastructure […]

Lue lisää »
Perttu Salovaara

Tahtoa on, mutta onko keinoja? Kestävän kehityksen ja työntekijälähtöisten innovaatioiden syntyminen itseohjautuvissa organisaatioissa

Ilmastokriisin kohtaaminen ja kestävän kehityksen edistäminen vaativat myös organisaatioilta luonnon taloudellisen hyötykäytön pysäyttämistä. EU-maiden kansalaiset ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi Suomessa 75 % vastaajista piti YLEn kyselyssä luontoa ja ympäristöä talouskasvua tärkeämpänä. Toisaalta Tampereen yliopiston tutkimuksessa vain 10─20 % vastaajista tunnisti omalla työpaikalla toteutettuja vihreään siirtymään tai ilmastonmuutokseen liittyviä kestävyystoimia. Epäsuhta kansalaisten huolen ja työpaikoilla […]

Lue lisää »
Markus Salo ja tutkimusryhmä

Ohjelmistokehittäjien stressikokemuksia ymmärtämässä ja optimaalisia flow-kokemuksia etsimässä

Liikesivistysrahaston rahoittamassa Jyväskylän yliopiston projektissa tutkitaan ohjelmistokehittäjien kuormittavia stressikokemuksia sekä optimaalisina pidettyjä flow-kokemuksia. Projektissa on kerätty laajat aineistot ohjelmistokehittäjille suunnatulla kyselyllä (N=715) ja haastatteluilla (N=51). Kyselyvastaajat työskentelivät ohjelmistoalalla pääosin kokoaikaisissa, ohjelmistokehityksen eri osa-alueisiin liittyvissä tehtävissä. Haastateltavat työskentelivät suomalaisella ohjelmistoalalla sekä pelialalla. Koostamme alle keskeisiä tuloksia julkaistuista tieteellisistä artikkeleistamme. Projektissa ovat mukana Jyväskylän yliopistosta Markus Salo […]

Lue lisää »
Tomi Kallio ja tutkimusryhmä

Työnjaon uudelleenlöytäminen julkissektorin asiantuntijatyössä

Julkissektorin asiantuntijaorganisaation tehokkuutta on maassamme pyritty parantamaan keskittämällä avustavat työtehtävät asiantuntijoiden oman työn osaksi. Esimerkiksi osasto- ja taloussihteereitä ei enää ole organisaatioissa avustamassa asiantuntijoita kuten ennen, ja asiantuntijat tekevät nykyään ennen avustaville henkilöille kuuluneet tehtävät itse. Kehitystä on inspiroinut halu mallintaa yksityissektorin toimintaa etenkin tehokkaan työnjaon osalta. Julkisorganisaatioissa tämä on johtanut kuitenkin tehtävien keskittämiseen asiantuntijoille. […]

Lue lisää »
Alexei Koveshnikov ja tutkimusryhmä

Leadership and People Management in Times of Geopolitical Crisis: Facilitating and Maintaining Employee Psychological Safety during the Ukrainian Crisis

People Management in times of crisis and conflict  Contemporary world is characterized by crisis and conflict. The recent COVID-19 pandemic as well as the ongoing Ukrainian-Russian and Israeli-Palestinian conflicts are creating pervasive societal divisions, for instance between beliefs (e.g., vaxxers and anti-vaxxers), national borders (e.g., Russians and Ukrainians), or lived experiences (e.g., Israeli and Palestinian). […]

Lue lisää »
Samuel Piha ja tutkimusryhmä

Kuluttajien sopeutuminen katastrofien maailmaan

Nykymuotoisen kulutusyhteiskunnan romahtaminen on mahdollista. LASKU-tutkimushanke selvittää, miten kuluttajat sopeutuvat kriisiolosuhteiden ja elintason laskun aiheuttamaan kulutusmahdollisuuksien vähenemiseen.  Katastrofeja ei pidä vain ehkäistä vaan niihin on myös sopeuduttava. Etenevä ilmasto- ja ympäristökatastrofi ja muut viime vuosien poikkeusolot, pandemia ja sota Euroopassa, ovat vahvistaneet tätä käsitystä. Katastrofit ja niiden uhka ovat jo osa toimintaympäristöämme.  Katastrofit uhkaavat nykymuotoista […]

Lue lisää »
Hanna Lehtimäki ja tutkimusryhmä

Leading Regenerative Circular Economy

Kestävän kiertotalouden vauhdittaminen tarvitsee uudistumiseen suuntaavaa johtajuutta. Kestävyysmuutokseen tarvittava teknologia on jo olemassa ja kestävyysmuutoksen toteuttaminen edellyttää nyt erityisesti käyttäytymisen muutosta. Inhimillinen näkökulma, sosiaalinen kestävyys ja arjen käytäntöjen uudistaminen korostuvat kestävyysmuutoksessa.   Kestävyysmuutoksella on kiire. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen, biodiversiteettikadon pysäyttäminen ja saastumisen vähentäminen edellyttävät nopeita kunnianhimoisia toimia. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt yrityksissä ja huoli tulevaisuudesta on […]

Lue lisää »
Essi Pöyry ja tutkimusryhmä

Kasvuyritykset julkisuuden valokeilassa – miten julkisuus vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen?

Lisääntyvä digitaalinen viestintä ja yhteiskunnan kiihtyvä medioituminen ovat luoneet kasvuyrityksille uusia mahdollisuuksia julkisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnan kiihdyttämisessä. Tämä näkyy esimerkiksi tunnettujen sijoittajien ja toimitusjohtajien saamassa mediahuomiossa sekä julkisuuden henkilöiden perustamissa kasvuyrityksissä ja niihin tekemissään sijoituksissa. Tällaista julkisuutta tukee erityisesti sosiaalisen median ja mediajulkisuuden henkilövetoinen sisällöntuotanto ja -kulutus. Samalla perinteinen yritysuutisointi kiihdyttää julkisuutta ja legitimitoi yrityksiä kokonaisuutena […]

Lue lisää »
Katri Kauppi ja tutkimusryhmä

Climate change impact on supply chains – risk identification, preparation and adaptation

Tämän vuoden uutisointi on toistuvasti nostanut esille sen karun tosiasian, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä ympäri maapalloa. Ilmastokriisi on aikamme keskeisiä haasteita. Sen mukanaan tuomat haasteet alkavat nyt näkyä entistä enemmän myös yritysten toimitusketjuissa. Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt, merenpinnan nousu sekä esimerkiksi paikalliset ilmastomuutokset, joilla on vaikutuksia kasvuolosuhteisiin, näkyvät kansainvälisissä toimitusketjuissa mm. logistisina vaikeuksina, […]

Lue lisää »