Blogi

Tiina Ritvala ja tutkimusryhmä

Sustainable Cities and Multinational Corporations in International Business: A Future-facing Perspective

Valtaosa niin globaalista kansantuotteesta, työllisyydestä kuin ilmastovaikutuksistakin syntyy kaupungeissa. Samanaikaisesti monikansalliset yritykset ovat avainasemassa kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Tiina Ritvalan vetämässä tutkimushankkeessa tutkitaan kestävyyttä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista. Kaupungistuminen ja monikansalliset yritykset vaikuttavat merkittävästi kestävään kehitykseen maailmanlaajuisesti. Ritvalan mukaan on selvää, että tarvittavat muutokset ovat systeemisiä. – Kestävä kaupunkikehitys ja […]

Narayan Bhatta

Understanding the emerging ethical challenges of leadership work in AI context

IBM, Amazon and Facebook recently announced that they have decided to shut down their AI based facial recognition system, citing the growing societal concerns, particularly the ethical aspects in the use of such technology and the lack of regulatory frameworks for the same. These industry examples show not solely but convincingly a need for more […]

Juha Luukkonen

Automaatio nykyhetken sekä tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan muovaajana

Jatko-opiskelijoilta kysytään usein, miten kukin on päätynyt valitsemansa tutkimusaiheen pariin. Vastaukseni vähän vaihtelee säätilan mukaisesti, mutta sen kuitenkin pystyn toteamaan, että teknologian ja ihmiskunnan suhde on kiinnostanut minua jo pidemmän aikaa. Muistan jo nuorena poikana inspiroituneeni erään kuuluisan amerikkalaisen kirjailijan näkemyksistä teknologisen kehityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Eräässä hänen kenties vähemmän tunnetussa tarinassaan hyväntahtoinen yleisnero saattaa yhdellä […]

Tuomas Pakarinen

Teknologiastrategian jäljitystä Nokian menneisyyden ja organisaatioteoreettisten lähtökohtien välissä

Talous- ja liiketoimintahistorian väitöskirjani keskittyy ns. ’teknologiastrategian’ jäljittämiseen Nokian jokseenkin dramaattisessa menneisyydessä. Kattava johdanto selventää tieteenfilosofista tulokulmaa historiasta tekniikkaan ja varsinaiset artikkelit keskittyvät organisatorisiin kyvykkyyksiin ja Nokia Datan myyntiin vuonna 1991, strategisiin käytänteisiin (engl. practice) kolmena eri vuosikymmenenä ja kolmessa erilaisessa Nokiassa (Nokia Elektroniikka, 80-luvun konglomeraatti ja 90-luvun kommunikaatio Nokia), ja teknologian kielellisyyteen strategiaa edeltävässä […]

Outi Köhler

Et jotenkin me ei olla ”me” ihan niin hyvin kuin me voitais olla

Strategiapäivitys, uusi toimintamalli, uudet roolit ja työtehtävät, uusi tiimi. Kuulostaa ihan normaalilta arjelta liike-elämässä. Niihin liittyy tarkkaa ja huolellista suunnittelua, määrittelyä ja kuvausta siitä, mitä tehdään ja mitä tavoitellaan. Miksi toteutuksessa onnistutaan välillä paremmin, välillä huonommin? Tässä väitöskirjatutkimuksessa ratkaisun avaimia etsittiin johdon toimien sijaan tiimitasolta,  toimijoiden omista havainnoista ja kokemuksista. Vertaissuhteiden dynamiikkaa ja vuorovaikutusta käsittelevässä […]

Nannan Xi ja tutkimusryhmä

Kestävää ja eettistä pelillistämistä

Pelillistämistä hyödynnetään yhä enemmän yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sillä tavoitellaan yleensä positiivisia asioita, mutta joskus pelillistämisen tavoitteet ovat eettisesti kestämättömiä. Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön tutkijatohtori ja Tampereen yliopiston Gamification Groupin vanhempi tutkija Nannan Xin vetämässä GAMETH-projektissa tutkitaan empiirisesti, miten pelillistämistä voidaan hyödyntää kestävien tavoitteiden saavuttamiseksi eettisesti. Viime vuosikymmenen aikana pelillistäminen on noussut näkyväksi ilmiöksi […]

Aino Halinen-Kaila ja tutkimusryhmä

Yritysten visiointi muotoilee kestäviä markkinoita

Menestyksekäs liiketoiminta edellyttää yrityksiltä uudenlaista ajattelua jatkuvien murrosten keskellä. Eräs tapa toimia on kehittää tietoisesti kestäviä markkinoita ja tukea tätä työtä yhteisellä visioinnilla. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin professori Aino Halinen-Kailan tutkimusryhmä haastaa yritysten nykyisen staattisen näkemyksen markkinoista. Hanke on osa korkeakoulun B2B-markkinoinnin tutkimusta. ESG-kriteerit (Environmental, Social, Governance) ovat globaali mittaristo, joka mahdollistaa markkinoiden visioimisen ja […]

Salla-Maaria Laaksonen ja tutkimusryhmä

Soljuva organisoituminen digitaalisilla yhteistyöalustoilla

Soljuvuus liittyy käsitteenä organisaatiotutkimukseen. Sen mukaan organisaatiot rakentuvat ja muodostuva viestinnällisesti.  Helsingin yliopiston VTT, dosentti Salla-Maaria Laaksosen johtamassa SODA-hankkeessa (Soljuva organisoituminen digitaalisilla yhteistyöalustoilla) viestintää ja organisaatioita tarkastellaan yksilöiden sekä ryhmien muodostamien osakokonaisuuksien ’soljuvuutena’ (fluidity). Yksi tapa tarkastella soljuvuutta on tutkia organisaation toimijoiden jättämiä digitaalisia viestintäjälkiä. Niitä on tarjolla yhä enemmän, kun työelämän viestintä jatkuvasti digitalisoituu. […]

Niklas Jensen-Eriksen

Nuorten yritysten kasvun esteet pitkällä aikavälillä

Miksi Suomessa ei ole enemmän nopeasti kasvavia nuoria yrityksiä? Tätä ovat viime vuosina ihmetelleet ja valitelleet poliitikot, yritysjohtajat, journalistit, tutkijat sekä monet muut. Keskustelu on ollut vilkasta, mutta siitä on puuttunut aikaulottuvuus. Ongelma ei ole uusi. Suomen lähes kaikki suurimmat yksityiset yritykset on perustettu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen ”startup-buumin” aikana, tai ne ovat muodostuneet […]

Hossein Mostafei

Optimising the Next Generation Renewable Fuel Supply Chains for Resilient and Sustainable Operations

Bio- and renewable fuels have a remarkable potential of being one of the central elements in the decarbonisation of the transportation section. In the European Union, bio- and renewable diesel accounts for approximately 93 % of all renewable energy used for transportation in 2018. The renewable fuel supply chain (RFSC) consists of discrete processes from […]