Blogi

Hanna Lehtimäki ja tutkimusryhmä

Leading Regenerative Circular Economy

Kestävän kiertotalouden vauhdittaminen tarvitsee uudistumiseen suuntaavaa johtajuutta. Kestävyysmuutokseen tarvittava teknologia on jo olemassa ja kestävyysmuutoksen toteuttaminen edellyttää nyt erityisesti käyttäytymisen muutosta. Inhimillinen näkökulma, sosiaalinen kestävyys ja arjen käytäntöjen uudistaminen korostuvat kestävyysmuutoksessa.   Kestävyysmuutoksella on kiire. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen, biodiversiteettikadon pysäyttäminen ja saastumisen vähentäminen edellyttävät nopeita kunnianhimoisia toimia. Ympäristötietoisuus on lisääntynyt yrityksissä ja huoli tulevaisuudesta on […]

Lue lisää »
Essi Pöyry ja tutkimusryhmä

Kasvuyritykset julkisuuden valokeilassa – miten julkisuus vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen?

Lisääntyvä digitaalinen viestintä ja yhteiskunnan kiihtyvä medioituminen ovat luoneet kasvuyrityksille uusia mahdollisuuksia julkisuuden hyödyntämiseen liiketoiminnan kiihdyttämisessä. Tämä näkyy esimerkiksi tunnettujen sijoittajien ja toimitusjohtajien saamassa mediahuomiossa sekä julkisuuden henkilöiden perustamissa kasvuyrityksissä ja niihin tekemissään sijoituksissa. Tällaista julkisuutta tukee erityisesti sosiaalisen median ja mediajulkisuuden henkilövetoinen sisällöntuotanto ja -kulutus. Samalla perinteinen yritysuutisointi kiihdyttää julkisuutta ja legitimitoi yrityksiä kokonaisuutena […]

Lue lisää »
Katri Kauppi ja tutkimusryhmä

Climate change impact on supply chains – risk identification, preparation and adaptation

Tämän vuoden uutisointi on toistuvasti nostanut esille sen karun tosiasian, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä ympäri maapalloa. Ilmastokriisi on aikamme keskeisiä haasteita. Sen mukanaan tuomat haasteet alkavat nyt näkyä entistä enemmän myös yritysten toimitusketjuissa. Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt, merenpinnan nousu sekä esimerkiksi paikalliset ilmastomuutokset, joilla on vaikutuksia kasvuolosuhteisiin, näkyvät kansainvälisissä toimitusketjuissa mm. logistisina vaikeuksina, […]

Lue lisää »
Mikko Ranta ja tutkimusryhmä

Harmonizing Profit and Planet: Koneoppimisen ja satelliittidatan integrointi ympäristölaskentatoimeen

Nykypäivän kehittyneissä talouksissa rahavirtojen liikkeet tunnetaan hyvin tarkasti. Tämän yhtenä mahdollistajana on hyvin arkinen asia, laskentatoimi. Yritysten yksityiskohtaiset ohjausjärjestelmät rahavirtojen seuraamiseksi ja kattavat raportointijärjestelmät antavat edellytykset yhteiskunnalle perusteelliseen talouden seurantaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena näiden järjestelmien rinnalle on nousemassa ohjausjärjestelmät kestävyyden ja vastuullisuuden seuraamiseksi. Erityisesti ympäristöön keskittyessä tätä kutsutaan ympäristölaskentatoimeksi, joka pyrkii tasapainottamaan talouskasvua ekologisen kestävyyden kanssa.  […]

Lue lisää »
Tuure Tuunanen ja tutkimusryhmä

Ketterästä toimintatavasta arvoa yhteisluovaan jatkuvaan palveluinnovaatiotoimintaan

Kuvateksti: Jatkuva innovaatiotoiminta yhdistää koko organisaation yhteisluomaan arvoa digitaalisten palveluiden asiakkaiden kanssa. Oma tutkimusurani alkoi 2000-luvun alussa. Tähän aikaan ketterät toimintatavat innovaatioiden kehittämisessä olivat uusia asioita yrityksille ja kehitystyössä käytettiin pääsääntöisesti erilaisia vaihepohjaisia, joskin iteratiivisia menetelmiä. Olimme tuolloin varovaisen optimistisia ketteryyden potentiaalista, mutta epäilimme sen kykyä mullistaa yritysten toimintatapoja sekä rakenteita. Kirjoitimme aiheesta myös artikkelin, […]

Lue lisää »
Elina Jaakkola ja tutkimusryhmä

Miten palvelumuotoilu voi vastata kiertotalouden haasteisiin?

Kaikkialla läsnäoleva muovi on ristiriitainen materiaali: se on helposti muokattava ja hygieeninen, mutta toisaalta usein huonosti hajoava ja fossiiliseen raaka-aineeseen perustuva. Yritykset ja lainsäätäjät ovat kehittäneet monenlaisia muovin kierrätykseen ja käytön vähentämiseen tähtääviä ratkaisuja ja rajoituksia. Kiertotalouden haasteita ei kuitenkaan voi ratkaista pelkästään säädöksillä ja teknologisilla innovaatioilla, vaan monet ongelmakohdat materiaalien kierrossa juontavat juurensa ihmisten […]

Lue lisää »
Joni Salminen ja tutkimusryhmä

Miten yritysten tulisi suhtautua syväväärennösteknologiaan? Tutkimusta riskeistä ja mahdollisuuksista

Deepfake-teknologia (syväväärennösteknologia), eli tekoälyä (AI) hyödyntävä, ihmistä muistuttavia digitaalisia hahmoja luova syväväärennösteknologia, on kehittynyt viime vuosien aikana valtavasti. Yleensä digitaalisina videoina tuotettavat syväväärennökset yhdistetään kansan parissa usein negatiivisiin asioihin, kuten huijauksiin, mutta tosiasiassa syväväärennösteknologiaa voidaan käyttää myös moniin hyviin tarkoituksiin. Esimerkiksi perinteiset tekstipohjaiset chatit yritysten verkkosivuilla voisi korvata AI:n avulla asiakkaan kanssa aidosti keskusteleviksi, ihmisen […]

Lue lisää »
Tuomas Möttönen

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia: uusi kirja suomalaisesta yrityshistoriasta

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia kirjassa valaistaan Suomen talouden ja yrittäjyyden historiaa itsenäistymisestä jälleenrakentamiseen. Kokoamassani ja toimittamassani teoksessa eturivin talousalan asiantuntijat käsittelevät itsenäistymisen jälkeisen ajan talous- ja yrityselämän kehitystä. Kirjan artikkelit kuvaavat aikajakson talouden toimialoja ja kertovat keskeisten henkilöiden elämäntarinoita. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat oman alansa pioneereina ja tienraivaajina toimineet yrittäjät. He ovat kehittäneet ja tuoneet ulkomailta […]

Lue lisää »
Heli Nissilä

The Emergence of Impact Investing as a New Market Category in the Nordics

Akuutit systeemiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset ongelmat – kuten ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon liittyvät kysymykset – herättävät lisääntyvää kiinnostusta liikkeenjohdollisina kysymyksinä. Yrityksiin kohdistuukin tänä päivänä kasvavia odotuksia sen suhteen, että ne auttaisivat ratkaisemaan näitä kiireellisiä ja viheliäisiä haasteita. Eräs uusi tapa, jonka kautta taloudellisia resursseja ohjautuu tuottamaan ekologisia ja yhteiskunnallisia lopputulemia, on vaikuttavuussijoittamisen nouseva markkina. […]

Lue lisää »
Salla Mikkonen

Power, Accountability and Responsibility in EU Lobbying – a Practice Theory Approach

Valta on EU-lobbaustutkimuksessa yksi keskeisimmistä ja kenties tutkituimmista näkökulmista. Usein valtaa on tutkittu lobbauksen vaikuttavuuden näkökulmasta. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt valta EU-lobbauksen arjen käytänteissä lobbareiden näkökulmasta. Tutkimukseni syventää practice theory -tutkimusta tarkastelemalla valtaa, vastuuvelvollisuutta ja vastuullisuutta EU-lobbauksessa. Hyödynnän väitöskirjatyöni aikana keräämääni laajaa empiiristä haastattelu- ja havainnointiaineistoa EU-lobbauksesta Suomessa ja Brysselissä. Lisäksi kerään täydentävää aineistoa […]

Lue lisää »