Blogi

Taru Kesävuori

Ekosysteemiyhteistyöstä potkua tiedepohjaisten innovaatioiden synnyttämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore julkaisu ”Kestävä talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuus” (2021) nostaa ekosysteemit suomalaisen innovaatiopolitiikan keskiöön. Myös julkisessa keskustelussa ekosysteemit ja verkostoyhteistyö tarjotaan usein kansallisiksi eväiksi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Olen kauppatieteiden tohtoriopiskelija ja toimin nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa Neuro-impakti ja innovaatiot -tutkimustiimissä, jossa tutkitaan miten neurotieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta johdetaan ja innovaatioita tuotetaan yhteistyössä sidosryhmien […]

Alice Wikström

How Difference Matters: A Feminist Study of Inequality, Inclusion and Ethics in Atypical Organizations

While questions related to diversity and inclusion now often is centralized within organizational discourse and practice, discrimination and injustices persist and continues to hamper marginalized individuals’ abilities to participate in organizational life on equal terms. Recent research has directed attention towards the ambivalence of being ‘included’ on normative terms and the importance of understanding how […]

Teemu Tuomisalo

Syventävä tutkimus liiketoimintamahdollisuuden kehityksestä kasvuhakuisissa ja kansainvälistyvissä pk-yrityksissä

Liiketoimintamahdollisuus on yrittäjyystutkimuksen keskeisimpiä näkökulmia. Tämän tavoitteena on selvittää kuinka yrittäjät kehittävät uusia tuotteita tai palveluita havaitsemansa kysynnän perusteella. Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, jos haluamme ymmärtää syventävästi tätä monimutkaista ilmiötä. Tämän takia tässä tutkimuksessa luodaan kokonaisvaltainen prosessimalli siitä, kuinka startup-yrittäjät kehittävät uusia ratkaisuja. Tutkimuksessa hyödynnetään laadullista ja narratiivista menetelmää, jonka avulla voimme tehdä […]

Katharina Schilli

Digital Realities: Transforming a company through a multi-perspective approach

Digital transformation has become essential in business value creation, with the media industry being in the vanguard. Facing competition from global tech-leaders and `born digitals´ like Google, Amazon, and Netflix, domestic media companies race on many tracks, such as AI-supported content creation, personalization, and new business models. Within companies, employees are in search of new […]

Tiina Ritvala ja tutkimusryhmä

Sustainable Cities and Multinational Corporations in International Business: A Future-facing Perspective

Valtaosa niin globaalista kansantuotteesta, työllisyydestä kuin ilmastovaikutuksistakin syntyy kaupungeissa. Samanaikaisesti monikansalliset yritykset ovat avainasemassa kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Aalto-yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan professori Tiina Ritvalan vetämässä tutkimushankkeessa tutkitaan kestävyyttä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista. Kaupungistuminen ja monikansalliset yritykset vaikuttavat merkittävästi kestävään kehitykseen maailmanlaajuisesti. Ritvalan mukaan on selvää, että tarvittavat muutokset ovat systeemisiä. – Kestävä kaupunkikehitys ja […]

Narayan Bhatta

Understanding the emerging ethical challenges of leadership work in AI context

IBM, Amazon and Facebook recently announced that they have decided to shut down their AI based facial recognition system, citing the growing societal concerns, particularly the ethical aspects in the use of such technology and the lack of regulatory frameworks for the same. These industry examples show not solely but convincingly a need for more […]

Juha Luukkonen

Automaatio nykyhetken sekä tulevaisuuden työelämän ja yhteiskunnan muovaajana

Jatko-opiskelijoilta kysytään usein, miten kukin on päätynyt valitsemansa tutkimusaiheen pariin. Vastaukseni vähän vaihtelee säätilan mukaisesti, mutta sen kuitenkin pystyn toteamaan, että teknologian ja ihmiskunnan suhde on kiinnostanut minua jo pidemmän aikaa. Muistan jo nuorena poikana inspiroituneeni erään kuuluisan amerikkalaisen kirjailijan näkemyksistä teknologisen kehityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Eräässä hänen kenties vähemmän tunnetussa tarinassaan hyväntahtoinen yleisnero saattaa yhdellä […]

Tuomas Pakarinen

Teknologiastrategian jäljitystä Nokian menneisyyden ja organisaatioteoreettisten lähtökohtien välissä

Talous- ja liiketoimintahistorian väitöskirjani keskittyy ns. ’teknologiastrategian’ jäljittämiseen Nokian jokseenkin dramaattisessa menneisyydessä. Kattava johdanto selventää tieteenfilosofista tulokulmaa historiasta tekniikkaan ja varsinaiset artikkelit keskittyvät organisatorisiin kyvykkyyksiin ja Nokia Datan myyntiin vuonna 1991, strategisiin käytänteisiin (engl. practice) kolmena eri vuosikymmenenä ja kolmessa erilaisessa Nokiassa (Nokia Elektroniikka, 80-luvun konglomeraatti ja 90-luvun kommunikaatio Nokia), ja teknologian kielellisyyteen strategiaa edeltävässä […]

Outi Köhler

Et jotenkin me ei olla ”me” ihan niin hyvin kuin me voitais olla

Strategiapäivitys, uusi toimintamalli, uudet roolit ja työtehtävät, uusi tiimi. Kuulostaa ihan normaalilta arjelta liike-elämässä. Niihin liittyy tarkkaa ja huolellista suunnittelua, määrittelyä ja kuvausta siitä, mitä tehdään ja mitä tavoitellaan. Miksi toteutuksessa onnistutaan välillä paremmin, välillä huonommin? Tässä väitöskirjatutkimuksessa ratkaisun avaimia etsittiin johdon toimien sijaan tiimitasolta,  toimijoiden omista havainnoista ja kokemuksista. Vertaissuhteiden dynamiikkaa ja vuorovaikutusta käsittelevässä […]

Nannan Xi ja tutkimusryhmä

Kestävää ja eettistä pelillistämistä

Pelillistämistä hyödynnetään yhä enemmän yhteiskunnan eri osa-alueilla. Sillä tavoitellaan yleensä positiivisia asioita, mutta joskus pelillistämisen tavoitteet ovat eettisesti kestämättömiä. Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön tutkijatohtori ja Tampereen yliopiston Gamification Groupin vanhempi tutkija Nannan Xin vetämässä GAMETH-projektissa tutkitaan empiirisesti, miten pelillistämistä voidaan hyödyntää kestävien tavoitteiden saavuttamiseksi eettisesti. Viime vuosikymmenen aikana pelillistäminen on noussut näkyväksi ilmiöksi […]