Blogi

Harri Terho ja työryhmä

Sales enablement – kohti asiakaskeskeisen myynnin strategista mahdollistamista

Asiakkaiden ostokäyttäytyminen yritysten välisillä (B2B) markkinoilla elää vahvassa murroksessa. Laajasti informoidut ja yhä vaativammat asiakkaat haastavat B2B markkinoilla toimivia yrityksiä kehittämään uusia myynnin käytäntöjä. Nämä käytänteet pohjaavat dataan perustuvaan asiakasymmärrykseen sekä arvokkaisiin sisältöihin joiden kautta asiakkaan ostopäätösprosessiin osallistuvia tahoja tuetaan ostamisen eri vaiheissa.    Asiakkaat ottavat yhä useammin yhteyttä myyjiin vasta, kun he ovat jo […]

Larissa Braz Becker

From customer to consumer journeys

Customer experience has great managerial relevance. A survey revealed that more than 90 % of executives see the improvement of customer experience as a managerial priority (Oracle, 2013). In the same vein, customer experience has been in the forefront of the research priorities of the prestigious Marketing Science Institute since 2010, revealing its importance to […]

Anni-Kaisa Kähkönen ja tutkimusryhmä

Miksi moniportaisten hankintaketjujen vastuullisuuden varmistaminen on edelleen harvinaista?

Moniportaisten hankintaketjujen johtaminen on harvinaista samaan aikaan, kun vaatimukset hankintaketjujen johtamista ja vastuullisuuden varmistamista kohtaan lisääntyvät. Kansainväliset moniportaiset hankintaketjut aiheuttavat yrityksille haasteita, koska yritysten tulisi pystyä osoittamaan, että raaka-aineiden ja palveluiden alkuperä tiedetään ja että hankintaketju ja kaikki sen toimijat ovat vastuullisia. Tutkimuksemme osoittaa, että hankintaketjun vastuullisuuden johtaminen on keskittynyt vahvasti ensimmäisen tason toimittajiin, jolloin […]

Mikko Vesa ja tutkimusryhmä

Tekoäly ja strategia Kiinassa ja Suomessa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana strategian tutkimuksessa on keskeiseksi teemaksi noussut strategia työnä ja eritoten strategiatyön käytännöt. Me tutkijat tarkastelemme strategian arkipäivää: miten ja missä strategiaa tehdään, mitä työvälineitä hyvä strategia edellyttää? Yhä selvemmin näemme, miten teknologia ja erityisesti algoritmien maailma integroituu strategiatyön kanssa. Ei liene yllätys kenellekään strategiaa tekevälle, että tekoälyn hyödyntäminen strategiatyössä on aikamme […]

Niklas Jensen-Eriksen

Nuorten yritysten kasvun esteet pitkällä aikavälillä

Miksi Suomessa ei ole enemmän nopeasti kasvavia nuoria yrityksiä? Tätä ovat viime vuosina ihmetelleet ja valitelleet poliitikot, yritysjohtajat, journalistit, tutkijat sekä monet muut. Keskustelu on ollut vilkasta, mutta siitä on puuttunut aikaulottuvuus. Ongelma ei ole uusi. Suomen lähes kaikki suurimmat yksityiset yritykset on perustettu 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen ”startup-buumin” aikana, tai ne ovat muodostuneet […]

Anna Zhuravleva

Non-profit organizations and emerging ecosystem for textile reuse and recycling in the Nordics

Largest collector of used textiles Have you ever donated your clothes to the organizations like UFF, Fida or Kontti (Red Cross) in Finland? Maybe you visited their stores and even shopped for second-hand items? Not many think of non-profit organizations (NPOs) as the largest collectors of used textiles worldwide. The primary purpose which these organizations […]

Linda Turunen

Muuttuva maailma ja tutkijan sesonkiaika

Vuosi 2020 toi epävarmuuden tulevaisuudesta, muutti arjen etäilyksi ja sosiaaliset suhteet sopivan turvavälin päähän. Työskentely siirtyi kotitoimistolle ja tapaamiset – niin luennot, konferenssit kuin projektipalaveritkin – muuttuivat virtuaaliseksi.  Aluksi uusi työskentelyn muoto tehosti aikaansaannoksia, mutta tutkijan työn yksinäisyys alkoi ennen pitkää kaivata rinnalleen sosiaalista työympäristöä ja kollegoita kahvihuoneessa. Työarjesta irrottautumiseen tarvittiin tehokeinoja, tulihan kodista paikka […]

Eini Haaja ja tutkimusryhmä

MUUTOS – Megatrendit uudistamassa meriteollisuutta Suomessa

Liikesivistysrahasto haastatteli kaksivuotisen tutkimusryhmähankkeen johtajaa (Principal Investigator), Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutin tutkimuspäällikkö KTT Eini Haajaa suomalaista meriteollisuutta (uudisrakennustelakat, korjaustelakat, offshore-telakat ja näiden monet alihankkijaketjut) monilla eri tasoilla muokkaavista megatrendeistä. Megatrendit ovat maailmanlaajuisesti suuriin ihmisjoukkoihin vaikuttavia pitkäkestoisia kehityssuuntia ja globaaleja ilmiöitä, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen. Toimintaympäristön kehitystä muokkaavat myös yhtäkkiset ilmiöt, kuten nyt […]

Markus Salo ja tutkimusryhmä

Miten ohjelmistokehittäjät voivat vähentää työn kuormittavuutta?

Älypuhelimet, tietokoneet ja muut digitaaliset laitteet ovat tiiviisti läsnä arjessamme. Ne kilpailevat huomiostamme taukoamatta niin työpaikalla kuin kotisohvalla. Jatkuva informaation ja ärsykkeiden tulva vyöryy ennen pitkää ihmisaivojen käsittelykyvyn yli ja aiheuttaa ylikuormitusta. Tästä on kyse teknostressissä. Teknostressillä tarkoitetaan tilanteita, joissa teknologian käytöstä aiheutuvat vaatimukset ylittävät käyttäjän voimavarat. Yleisiä oireita ovat väsymys, kuormittuneisuuden tunne ja ahdistus. […]