LIIKESIVISTYSRAHASTOLTA 4,40 MILJ. EUROA APURAHOINA KAUPPATIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN JA KOULUTUKSEEN

Hankkeissa korostuvat alustatalous, kestävä arvonluonti ja vastuullisuus

Liikesivistysrahaston hallitus on 25.11.2021 myöntänyt apurahoja 266 hankkeelle yhteensä 4 402 900 euroa. Myönnöt kattavat 23,4 % kierroksella haetusta 18,78 milj. eurosta.

Kolmivuotisten tutkimusryhmien haussa apurahan sai 10 tutkimusryhmää, yhteensä 1,01 milj. euroa. Hankkeissa tutkitaan uraauurtavilla aineistoilla muun muassa alustatalouden vastuullista kehitystä, digitalisaatiossa tarvittavia kyvykkyyksiä, markkinoiden kestävyyttä, lohkoketjuja, rahoitusta, kiertotaloutta ja pelillistämisen etiikkaa.

Rahaston viiden painoalueen kesken myönnöt jakautuvat seuraavasti: Tulevaisuuskestävä ympäristö (1,25 milj. euroa), Liiketoiminnan uudistaminen (0,84 milj. euroa), Datatalous (0,84 milj. euroa), Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu (0,58 milj. euroa) ja Johtamisen osaaminen (0,57 milj. euroa).

Liikesivistysrahaston painoalueita täydentävissä määrätarkoituspooleissa erikoisrahastojen varoja kohdistettiin kahdeksalle hankkeelle yhteensä 125 000 euroa. Tyypillisesti tieteen- tai toimialaa lähellä olevien poolien aiheina olivat metsä-, bio- ja kiertotalous sekä globaali kauppa.

Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota kehitetään yliopisto- ja korkeakoulutasolla. Tavoitteena on erityisesti Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen. Globaalit poliittiset, taloudelliset ja ekologiset muutokset vaikuttavat yleishyödyllisen rahaston toimintaan velvoittaen rahastoa toimimaan entistä tavoitteellisemmin. Liikesivistysrahasto on tutkijoiden tukena koronapandemian keskellä.

Liikesivistysrahaston 2021 kierroksen apurahat (pdf)

Liikesivistysrahaston 2021 kierroksen tutkimusryhmät (pdf)

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Johanna Vesterinen: johanna.vesterinen@lsr.fi tai (09) 659 933.

@liikesivistys
#LSR2021