Juho Hamari ja tutkimusryhmä

Organisaatioiden tunnetaidot tutkimuksen keskiössä

Kuvassa (vas.) tutkimusryhmän PI, professori, KTT Juho Hamari ja ryhmän jäsenet PhD Mikko Salminen, PhD Lobna Hassan ja tohtorikoulutettava, MA Simo Järvelä (kuva: Atte Kajova)

Nykyaikaisessa organisaatiossa tunnetaidot nähdään osana koko työyhteisöä tukevaa johtajuutta. Tulevaisuudessa tunnetyön vaatimukset kasvavat entisestään automatisaation yleistyessä. Tampereen yliopiston professori Juho Hamari yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa kehittää ja tutkii organisaatioiden tunnetaitoja harjoittavia pelillisiä ratkaisuja ja niiden tehostamista virtuaalitodellisuudella, affektiivisella designilla ja biofeedbackin eli neurofysiologisten signaalien tuottaman palautteen avulla. Pelillistämisen osalta tutkimuksen keskiössä on erityisesti tarinallisuuteen liittyvät simulaatiot. Affektiivisessa designissa simulaatioihin poimitaan uudenlaisia elementtejä esimerkiksi liveroolipeleistä tai itsepuolustusskenaarioista, joissa kummassakin osallistujien tunnetilat näyttelevät erittäin keskeistä roolia ja niiden huomioimiseen on kehitetty moninaisia menetelmiä. Biofeedbackissä simulaatioon osallistujalle annetaan mahdollisuus mukauttaa ja seurata omaa käytöstään objektiivisesti fysiologisten signaalien, kuten oman sykkeen, avulla. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään näiden kolmen tehostamiskeinon vaikuttavuutta tunnetaitosimulaatioharjoitusten suunnitteluun, toteutukseen ja teknologiseen tukemiseen.

Professori Hamarin tutkimusryhmä koostuu monen alan osaajista, joiden tausta ja kiinnostuksen kohteet luovat mahdollisuuden uudenlaisille tutkimuksellisille lähetysmistavoille. Kognitiotieteilijä Simo Järvelä on erikoistunut emootioiden ja empatian tutkimiseen, ja hänellä on mittava kokemus neurofysiologisten menetelmien käyttämisestä sekä mittaamiseen että biofeedbackina erilaisissa VR-sovelluksissa. Lisäksi hän voi ammentaa taustastaan liveroolipelien suunnittelijana affektiivisten simulaatioiden suunnittelussa. Tohtori Lobna Hassan on erikoistunut tutkimaan tarinoiden hyödyntämistä pelillistämisessä, ja tarinoiden voimalla tunnetaitosimulaatioiden kehittäminen onkin yksi hankkeen keskeisistä fokusalueista. Anna-Leena Macey ja Mila Bujić tutkivat kehollisuuden hyödyntämistä omien tunteiden hallinnassa osana vaikuttavaa puheviestintää sekä yhteistyön kehittymistä. Lisäksi hankkeeseen linkittyvät usean muun tutkimusryhmän tutkijan osaaminen ja intressit muodostaen monitieteisen kokonaisuuden.

Hankkeen tutkimusaihe syntyi luontevana yhdistelmänä ryhmän jäsenten aiempia tutkimuskohteita: emootiot, tunnetaidot, pelillistäminen ja simulaatioharjoittelu, jotka tarjoavat uudenlaisia ratkaisuja organisaatioiden yhteistyön kehittämiseen. Yhdistelmän vahvistaminen maailmanluokan osaamisella pelillistämisestä sekä biosignaalien hyödyntämisestä tekee hankkeesta entisestään ainutlaatuisemman. Työryhmän uraauurtava hanke ei olisi mahdollinen ilman Liikesivistysrahaston tukea ja avarakatseisuutta. Sen ansiosta tällaisella monitieteisellä tutkimuksella on mahdollisuus tuoda merkittävästi uutta perinteisiin simulaatioharjoituksiin.

Jo tässä vaiheessa hanketta luontevia yhteistahoja on syntynyt ja kiinnostus projektia kohtaan on ollut merkittävä, mikä kielii organisaatioiden tunnetaitojen ajankohtaisuudesta aiheena. Hankkeella on potentiaalia synnyttää ympärilleen laajempikin kokonaisuus, jossa tulevien rahoitusten kautta haetaan lisää alan post doc -tutkijoita sekä väitöskirjan ja päättötyön tekijöitä. Yhteistyö erilaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa on myös keskeinen osa hanketta, samoin kuin tutkimuksesta kumpuavien liiketoimintamahdollisuuksien aktiivinen kartoittaminen.


https://www.tut.fi/Gamification/projects/gamemorg/

https://www.facebook.com/gamificationgroup/

https://twitter.com/GamificationGG