Anni-Kaisa Kähkönen ja tutkimusryhmä

Hankintatoimi on vastuullisen bisneksen portinvartija

Tuotteiden matka raaka-aineista kaupan hyllylle ja kuluttajien koteihin on mutkistunut, kiitos globalisaation. Hankinta- ja toimitusverkostot ovat kasvaneet, ja se aiheuttaa haasteita vastuullisuuteen pyrkiville yrityksille.

LUT-yliopiston hankintatoimen professori Anni-Kaisa Kähkösen mukaan pitkät ja valtioiden rajoja puhkovat hankintaketjut ovat todellisia myös suomalaisyrityksissä. “Esimerkiksi Valiolla tai Finnarilla on toimittajia ja toimittajien toimittajia useassa alenevassa portaassa, monesti ulkomailla.”

Samalla kun hankintaketjut ovat kasvaneet, kuluttajat ovat tulleet valveutuneemmiksi. Tuotteen alkuperään, tuotantoon ja kuljetukseen liittyvät ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset painavat ostopäätöksissä.

Kähkösen johdolla käynnistyy tutkimusprojekti, joka auttaa suomalaisia yrityksiä vastaamaan markkinoiden ja globalisaation synnyttämiin johtamiskysymyksiin. Tulosten avulla voidaan tehdä tutkittuun tietoon perustuvia hankintapäätöksiä, jotka mahdollistavat kestävän liiketoiminnan toteuttamisen.

Toteutuuko vastuullisuus koko hankintaketjussa?

Moniportaiset hankintaketjut aiheuttavat riskejä vastuullisuutta tavoitteleville yrityksille. Kun toimittajaverkostossa tapahtuu jotakin eettisesti kyseenalaista, mainehaitta lankeaa ensimmäisenä ketjun loppupäähän. “Voidaan ilmoittaa, että joku suomalainen yritys on tehnyt rikkomuksia, vaikka todellisuudessa kyseessä oli heidän toimittajansa eikä yrityksellä ollut tietoa asiasta”, Kähkönen kertoo.

Kähkösen johtama tutkimusryhmä tutkii monitasoisia hankintaketjuja ja niiden vastuullisuuden johtamista. Ryhmä selvittää, millaisia käytänteitä ja strategioita tarvitaan, jotta vastuullisen liiketoiminnan periaatteet toteutuvat hankintaketjussa. Esimerkiksi kahvin kohdalla kyse voi olla siitä, miten vastuullisesti alkuperäinen paputoimittaja toimii. Ryhmä tutkii myös, millaisia ristiriitaisia johtamisen tilanteita vastuullisuus ja sen hallinta aiheuttaa yrityksille. Esimerkkinä Kähkönen mainitsee eri maiden lainsäädännöt. “Indonesialaisella ananastoimittajalla on hyvin erilaiset toimintaperiaatteet kuin suomalaisilla firmoilla.”

Hankintatoimi on Kähkösen mielestä vastuullisen liiketoiminnan portinvartija. “Markkinointi ei voi muuttaa tuotetta tai tavaraa vastuulliseksi, jos hankinnoissa sitä ei ole otettu huomioon.”

Pitkien hankintaketjujen jäljillä

Vastuullisuuden toteutuminen ja erityisesti sen seuranta on lopputuotetta myyvälle yritykselle usein hankalaa. Vastuullisista käytänteistä pystytään huolehtimaan hankintaketjun ensimmäiseen portaaseen eli ketjun lähimpään osapuoleen saakka. “Sen jälkeen yrityksen on pakko luottaa siihen, että toimittaja vie asiaa eteenpäin seuraavalle portaalle”, Kähkönen kertoo. Jos joku matkalla tekee rikkeen tai toimii toisin kuin on odotettu, seuraa ongelmia.

Koska vastuullisuuden tutkiminen muuttuu hankalaksi hankintaketjun edetessä, aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet yritysten omiin toimittajiin. “Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa saatetaan olla tekemisissä pienten toimijoiden kuten yksittäisten ulkomaisten maatilojen kanssa. Niiden haastatteleminen on vaikeaa.”

Kähkösen ryhmä on onnistunut tavoittamaan ketjun toimijoita pidemmältä kuin aiemmat hankkeet. “Olemme haastatelleet parhaimmillaan kolmannen portaan toimittajayrityksiä”, Kähkönen kertoo.

Hankkeessa on mukana firmoja eri teollisuuden aloilta saksalaisista autonvalmistajista suomalaisiiin tekstiili- ja elintarviketeollisuuden edustajiin. Ryhmällä on tausta-aineistoa yli 65 yrityksestä. Taustatutkimuksissa on opittu, että aineiston kerääminen Suomesta käsin on helppoa ja suomalaiset yritykset ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta.

Tutkittu tieto vie yritysten ja julkisen sektorin hankintoja kestävämpään suuntaan

Hankintatoimen tärkeyteen vastuullisuuden ajurina on herätty, ja yritykset haluavat tietää, mitä hankinnan alkuperässä tapahtuu. Tutkimushanke tuottaa tietoa, joka auttaa yritysten hankintayksiköitä tekemään valveutuneita päätöksiä toimittajien ja raaka-aineiden valitsemisessa. Kähkösen mukaan tuloksia voidaan hyödyntää myös julkisissa organisaatioissa, joiden hankintavolyymit ovat suuria.

Koska vastuullisuuden johtamista moniportaisissa hankintaketjuissa on tutkittu entuudestaan vähän, Kähkönen kertoo tutkimusryhmän työn hyödyttävän myös muita akateemikkoja kansainvälisesti.

Kähkönen toimii professorina Suomen ainoassa hankintojen johtamisen maisteriohjelmassa LUT-yliopistossa. Vastuullisuuden lisäksi hankintojen johtamisella on merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen kilpailukykyyn. “Firmoissa liikevaihdosta merkittävä osa on hankintoja, parhaimmillaan jopa 60–70 %”, Kähkönen pui. “Hankinnoissa aikaan saatavien säästöjen vaikutukset ovat siis todella suuria, voidaan puhua miljoonista euroista.”


Anni-Kaisa Kähkösen tutkimusryhmälle on myönnetty syksyllä 2020 Liikesivistysrahaston 100.000 euron apuraha. Tutkimusryhmän työ koskee LSR:n painoaluetta Tulevaisuuskestävä ympäristö. Lue muista apurahansaajistamme täällä.

Kuva: KTT Anni-Kaisa Kähkönen, tutkimusryhmän PI: ”Teorian ja johtamiskäytänteiden rakentaminen monitasoisten hankintaketjujen vastuullisuuden johtamiseen” / LUT-yliopisto, Hiski Hämäläinen