Apurahojen hakuohjeet

Yleistä

Hakemus laaditaan  sähköisessä apurahajärjestelmässä apurahakierroksen hakuaikana 1.6.-15.8. Hakijan tulee ensin rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Hakulomakkeessa valitaan tutkimusteema ja -ala sekä yksi käyttötarkoituksista:

 • Väitöskirja
 • Muu tieteellinen tutkimus (post doc)
 • Konferenssimatka
 • Tutkimusvierailu tai muu opintomatka
 • Konferenssin tai seminaarin järjestäminen
 • Ulkomainen tutkinto
 • Opetusaineiston valmistaminen
 • Muu käyttötarkoitus

Aikaisemmat myönnetyt apurahat tai muille rahastoille jätetyt vielä ratkaisemattomat hakemukset tulee mainita hakemuksessa. Hakemus liitteineen toimitetaan vain sähköisesti. Hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.8. klo 24 Suomen aikaa eikä hakemuksia voi muokata eikä lähettää enää sulkeutumisen jälkeen.

Lue lisää hyvän hakemuksen tunnusmerkeistä: Miten laadin hyvän hakemuksen Liikesivistysrahastolle?

Työn ohjaajan lausunto

Tutkimushankkeen ohjaavan professorin lausunto on tärkeä varsinkin haettaessa apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ohjaajan tulee antaa lausuntonsa sähköisessä lausuntojärjestelmässä viimeistään 15.8. Lausunto voi olla suomeksi tai englanniksi.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen oheistetaan numerojärjestyksessä liitteet 1 -3, tai liitteet 1 -4 (ks. ohje alla).

Liitteet:

 1. yhden sivun projektiesite (tutkimus- tai opintosuunnitelma ”pähkinänkuoressa” sisältäen kustannusarvion)
 2. ajantasainen, maksimissaan 3-5 sivun mittainen tutkimus- tai opintosuunnitelma, joka sisältää tutkimustavoitteiden ja -menetelmien lisäksi hankkeen arvioidun aikataulun ja rahoitussuunnitelman
 3. ansioluettelo (CV)
 4. hakemuksesta riippuen mahdollisesti yksi seuraavista:
 • konferenssin tai matkan kohdistuessa jo vuodelle 2018 (alk. 1.10.2018) vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje
 • yhden sivun väliraportti haettaessa jatkoapurahaa Liikesivistysrahaston jo tukemaan hankkeeseen (saavutetut tulokset ja jatkotavoitteet
 • hankkeen kannalta erityisen oleellinen työ- tai koulutustodistus (ei perus-/jatkotutkintodistuksia)
Apurahakauden kesto ja apurahan määrä

Apuraha myönnetään kerrallaan enintään 12 kk ajalle. Myös lyhyempiä kausia voi hakea hakemusjärjestelmässä annettujen ohjeiden mukaisesti. Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat työskentelyn lisäksi hakea apurahaa yhtä konferenssia tai opintomatkaa varten. Jos apurahaa haetaan hankkeeseen, johon Liikesivistysrahasto on jo edellisellä kierroksella myöntänyt apurahan, on hankkeesta toimitettava väliraportti hakemuksen liitteenä.

Liikesivistysrahaston vuoden 2018 apurahakierroksella kokopäivätoimiset 12 kk:n työskentelyapurahat ovat:

 • Väitöskirjatutkijat: 20 000 euroa
 • Post doc-tutkijat: 30 000 euroa
  Väitöskirja- ja post doc -tutkijat voivat hakea lisäksi yhtä konferenssi- tai matka-apurahaa erillisellä hakemuksella.
 • Tutkimusryhmän apuraha: 50 000 – 100 000 euroa
  Aputyövoimaa käytettäessä on ryhmän vastuuhenkilön huolehdittava lakisääteisestä sosiaaliturvasta.

Kokopäiväiseen apurahatyöskentelyyn tarkoitetun apurahan suuruus riippuu lisäksi työ- tai opintosuunnitelman sisällöstä, mahdollisen virka- tai opintovapaan pituudesta ja hakijan esittämästä muusta rahoituksesta. Tutkimussuunnitelmassa on eriteltävä hakijan kohtuullisena pitämä summa, ja myönnettävä summa voi olla haettua pienempi. Työskentelyapurahat sisältävät lakisääteisen MYEL-vakuutuksen osuuden sekä mahdolliset työskentelystä koituvat kulut.

Hakemusten käsittely ja apurahapäätökset

Liikesivistysrahaston tieteellisten asiantuntijoiden ja aluetoimikuntien suorittama hakemusten arviointi toteutetaan vaiheittain hakukierrosta seuraavan syksyn aikana. Liikesivistysrahaston hallituksen syyskokous päättää apurahoista stipendivaliokunnan laatiman esityksen pohjalta marraskuussa, jonka jälkeen luettelo apurahoista julkaistaan rahaston verkkosivuilla kuukauden loppuun mennessä. Myönnetyistä apurahoista lähetetään myös tiedote suurimpiin maakuntalehtiin. Apurahansaajille lähetetään myöntökirje. Liikesivistysrahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

Blogi

On tärkeää kertoa myös laajemmalle yleisölle mitä Liikesivistysrahaston myöntämillä apurahoilla saadaan aikaan. Tutkijan tulee pyydettäessä kirjoittaa hankkeestaan Liikesivistysrahaston blogissa. Blogi lisää hankkeen tunnettuutta ja näkyvyyttä kauppatieteiden laajassa verkostossa. Kirjoittajilta pyydetään ensimmäisen blogikirjoituksen yhteydessä lyhyt esittely itsestään ja tutkimuksestaan sekä hänen valokuvansa. Blogiin voi sisällyttää tekstiin sopivaa kuvitusta muulloinkin lähettämällä ne tekstin yhteydessä.

Yhteydenotot ja lisätietoja: apurahat(at)lsr.fi