Lahjoitukset

Lahjoittamalla tuet kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta

Liikesivistysrahasto myöntää apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen ja liiketalouden koulutukseen.  Kannatusyhdistyksen perustamisesta lähtien rahaston tehtävänä on toimia lähellä liike-elämää ja rakentaa tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palvelevaksi.

Lahjoitusvaroista kartutettu tuotto käytetään apurahoina ja palkintoina, vuonna 2017 noin neljä miljoonaa euroa. Valtaosalla lahjoituksia on kartutettu lahjoittajien nimeämien tai perustamien erikoisrahastojen pääomia. Liikesivistysrahastolle vuoden aikana tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoitukset ovat yritysten verotuksessa vähennyskelpoisia (TVL 57 § 2 -kohta). Veroilmoituksessa Liikesivistysrahastosta tulee käyttää verovapaisiin lahjoituksiin oikeutettujen yhteisöjen luettelossa olevaa virallista nimeä Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y. Toimitamme tarvittaessa erillisen todistuksen tehdystä lahjoituksesta.

Liikesivistysrahasto kiittää kaikkia tukijoitaan lahjoituksista, jotka mahdollistavat suomalaisen liiketoimintaosaamisen edistämisen. Vuosikertomuksen liitteeseen on koottu  erikoisrahastoja koskevat tapahtumat vuoden aikana sekä rahastojen pääomat ja niiden käyttövarat vuoden päättyessä.

Yhteydenotot, lahjoitukset: Toimitusjohtaja, KTT Johanna Vesterinen, johanna.vesterinen(at)lsr.fi tai
puhelimitse johdon assistentti Heli Vilmin kautta, puh. (09) 6811 8400.