Tuire Hautala-Kankaanpää

Yhteinen tavoite, erilaiset haasteet – kohti digitaalista muutosta

Monet organisaatiot toivovat digitaalisen teknologian tarjoavan uudenlaisia mahdollisuuksia vanhan toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan luomiseen. Muutoksen toteuttaminen vaatii kuitenkin aikaa, osaamista ja erilaisia resursseja, oli kyse mistä tahansa muutoksesta.  

Digitaalisen teknologian kohdalla muutokseen liittyy erilaisten taitojen opettelua. Aina ei ole kyse pelkästään teknologiaan liittyvästä osaamisesta, vaan siitä, että esimerkiksi työntekijän toimenkuva laajenee. Voi olla, että aikaisemmin tieto oman yksikön asioista riitti, mutta jatkossa vaaditaan laajempaa ymmärrystä myös muiden yksiköiden tilanteesta.  

Digitaalinen muutos näkyy organisaation toiminnassa ja prosesseissa monella tapaa. Toimintatapoja voidaan esimerkiksi joutua yhtenäistämään, mikä tarkoittaa myös joistain aikaisemmista toimintatavoista luopumista samalla, kun totutellaan uusin tapoihin. Lisäksi organisaation päivittäistä tekemistä sovitetaan valittuun digitaaliseen ratkaisuun. 

Kaikki tämä haastaa myös esihenkilöitä ja johtajia. Onko meillä riittävästi resursseja muutoksen läpivientiin? Miten toiminta järjestetään, jotta digitaalisuudella saavutetaan halutut tavoitteet? Miten vahvistetaan ihmisten halua ja valmiuksia osallistua muutokseen? 

Teen pitkittäistä tutkimusta Liikesivistysrahaston henkilökohtaisella apurahalla ison suomalaisen organisaation digitaalisesta muutoksesta. Koska muutos koskettaa eri rooleissa toimivia ihmisiä organisaatiossa, lähestyn aihetta monitasoisena ilmiönä. Tuon tutkimuksessa esiin esimerkiksi työntekijöiden, lähiesihenkilöiden sekä johtavassa roolissa toimivien näkemystä. Parhaimmillaan muutoksessa lopullinen tavoite siintää edessäpäin varsin yhtenäisenä, vaikka sen toteuttamiseen liittyvät haasteet ovat erilaisia riippuen siitä, missä roolissa kukin toimii. 


Tuire Hautala-Kankaanpää toimii tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.
Vuoden 2023 hakukierroksella Liikesivistysrahasto myönsi hänelle 12 000 euron apurahan väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen ”Digitalization of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”.