Eeva Vilkkumaa ja tutkimusryhmä

Parempia päätöksiä ohjaavan analytiikan menetelmillä

Yrityksillä ja julkisorganisaatioilla on nykyään käytössään valtavat määrät dataa, jota voidaan liiketoiminnan analytiikan keinoin hyödyntää parempien päätösten tekemisessä. Monissa organisaatioissa käytetään jo kuvaavaa ja ennakoivaa analytiikkaa, joiden tavoitteena on kuvata, mitä liiketoiminnoissa on tapahtunut, tai mitä liiketoimintaympäristössä seuraavaksi tapahtuu. Ohjaavan analytiikan menetelmiä, kuten optimointia ja päätösanalyysia, hyödynnetään vasta melko vähän. Näillä menetelmillä on kuitenkin suurin vaikutusmahdollisuus arvonluontiin, sillä niillä voidaan suoraan parantaa yritysten päätöksentekoprosesseja.

 

Kuva 1: Analytiikan tasot

Liikesivistysrahaston rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessamme kehitämme ohjaavan analytiikan menetelmiä keskittyen kahteen sovellusalueeseen: yritysten strategiatyöhön ja terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttavaan käyttöön. Strategiapuolella tavoitteenamme on yhdistää kvantitatiivista dataa ja luovaa, kriittistä asiantuntijatietoa erilaisten skenaarioiden luomiseksi tulevasta toimintaympäristöstä, sekä toisaalta tukea analytiikan keinoin sellaisten strategioiden rakentamista, joilla yritys säilyy kilpailukykyisenä erilaisissa skenaarioissa. Terveydenhuollon puolella tavoitteenamme on käyttää sähköisiä potilastietoja yksilöllisten riskiennustemallien rakentamiseksi, joiden pohjalta voidaan luoda räätälöityjä ja väestötasolla kustannusvaikuttavia ennaltaehkäisy- ja hoitopolkuja sekä kehittää kansallisia seulontaohjelmia. Tätä työtä teemme yhdessä Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Syöpärekisterikeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa kehittämillämme menetelmillä on tieteellistä uutuusarvoa, ja tavoitteenamme onkin julkaista menetelmiä ja niiden sovelluksia esittelevät artikkelimme alan johtavissa lehdissä, kuten European Journal of Operational Research, Management Science, Operations Research, ja Medical Decision Making. Käytännön kannalta hankkeemme tavoitteena on paitsi tukea päätöksentekoa yhteistyöorganisaatioissamme, myös laajemmin edistää ohjaavan analytiikan menetelmien ja työkalujen käyttöönottoa suomalaisissa yrityksissä.

Tutkimusryhmämme koostuu kolmesta professorista ja neljästä tohtoriopiskelijasta. Minun ja professori Juuso Liesiön ydinalaa ovat optimoinnin ja päätösanalyysin menetelmät, kun taas professori Pekka Malon asiantuntemus kattaa data-analytiikan, tilastotieteen ja koneoppimisen. Tohtoriopiskelijat Ellie Dillon ja Lauri Neuvonen keskittyvät tutkimuksessaan terveydenhuollon resurssien käytön optimointiin, ja Teemu Seeve ja Petri Rikkinen skenaariopohjaisen strategiatyön menetelmäkehitykseen ja sovelluksiin. Liikesivistysrahastolta saamamme apuraha mahdollistaa kunkin neljän tohtoriopiskelijan väitöskirjan valmistumisen vuoteen 2022 mennessä. Apurahan turvin pääsemme lisäksi kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin esittelemään hankkeen tuloksia ja hankkimaan uusia ideoita.

Tulevissa blogikirjoituksissa kerron tarkemmin hankkeessa kehittämistämme menetelmistä ja niiden sovelluksista.


Kevätterveisin,

Eeva Vilkkumaa

Kirjoittaja toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella.