Joni Salminen ja tutkimusryhmä

Miten yritysten tulisi suhtautua syväväärennösteknologiaan? Tutkimusta riskeistä ja mahdollisuuksista

Deepfake-teknologia (syväväärennösteknologia), eli tekoälyä (AI) hyödyntävä, ihmistä muistuttavia digitaalisia hahmoja luova syväväärennösteknologia, on kehittynyt viime vuosien aikana valtavasti. Yleensä digitaalisina videoina tuotettavat syväväärennökset yhdistetään kansan parissa usein negatiivisiin asioihin, kuten huijauksiin, mutta tosiasiassa syväväärennösteknologiaa voidaan käyttää myös moniin hyviin tarkoituksiin. Esimerkiksi perinteiset tekstipohjaiset chatit yritysten verkkosivuilla voisi korvata AI:n avulla asiakkaan kanssa aidosti keskusteleviksi, ihmisen kaltaisiksi chatboteiksi. Tällä tavalla asiakkaan saama palvelu paranisi ja asiakkaan kanssakäymisestä kokema arvo kasvaisi.

Tutkimushankkeemme keskittyy selvittämään mihin riskeihin ja miten yritysten tulisi varautua deepfake-teknologian yleistyessä ja mitä uhkia ja mahdollisuuksia deepfake-teknologia tarjoaa yrityksille. Tähän mennessä tutkimuksemme ovat osoittaneet ihmisten olevan hyvin herkkiä aistimaan syväväärennöksissä olevia puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Puutteet ja epäjohdonmukaisuudet, kuten inhimillisyyden puute, saavat vastaanottajassa aikaan vastareaktion, joka vähentää syväväärennöksen uskottavuutta. Pienetkin epäinhimilliseksi mielletyt ominaisuudet, kuten tapa puhua, tapa liikkua tai tapa ilmaista tunteita, laskevat syväväärenöksen uskottavuutta vastaanottajan silmissä.

Tämän hetken ongelmista huolimatta syväväärennösteknologialla on valtavat mahdollisuudet nousta tulevaisuudessa asiakkaan kokemaa arvoa kasvattavaksi tekijäksi. Yritykset alkavat hakea vaihtoehtoisia tapoja vastata asiakkaiden kasvavaan kysyntään esimerkiksi myynti- ja tukipalveluissa. Automatisoidut ja skaalautuvat prosessit voisivat toimia koneohjatusti ilman ihmisen apua, ja juuri siellä syväväärennösteknologialla on mahdollisuus toimia yrityksen ja asiakkaan välisessä rajapinnassa, kunhan teknologia kehittyy vielä joitain askeleita inhimillisempään suuntaan.


 

 

 

 

 

FM, KTM Ilkka Kaate
Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto