Linda Turunen

Matkalla kohti vastuullisempaa muotia

Koronapandemia on vienyt huomiomme ilmastonmuutokselta. Globaali kriisi on paljastanut riippuvuussuhteemme, mutta myös ketteryytemme toimia, sekä käyttäytymisemme muutoksen seuraukset; saasteverhon hälvennyttyä Himalajan vuoristo näyttäytyy paikallisille ylväänä.

Suomessa ilmansaasteet, jätevuoret tai elämiseen riittämätön palkka tekemästämme työstä tuntuvat kaukaisilta huolenaiheilta. Kulutuspäätöksillämme olemme kuitenkin lähempänä vastuullisuuskeskustelua kuin uskommekaan. Koronakriisi on tehnyt senkin näkyväksi: muotibrändit esimerkiksi peruvat tilauksiaan alihankkijoilta, koska muodin perinteinen sykli ei toteudu pikamuotikentällä asiakkaiden siirryttyä kotoisiin oloasuihin. Seuraukset kulutuskäyttäytymisen muutoksista pakottavat esiin globaalien toimitusketjujen kääntöpuolet – elämiseen lähtökohtaisesti riittämätön palkka jää kokonaan saamatta toimitusketjujen alkupäässä.

Vaikka koronakriisin monet seuraukset konkretisoituvat vasta tulevaisuudessa, nyt on oikea hetki vaikuttaa suuntaan, johon tästä lähdemme. Siihen voi osaltaan vaikuttaa jokainen meistä – niin kuluttajat, yritykset kuin päättäjätkin.

Tietotulvan ja vastuullisuuspöhinän keskellä kokonaisvaltaista ja luotettavaa ymmärrystä saa hakea, ja toisinaan puheet ilman todellisia tekoja kääntyvät lopulta yritysten viherpesuksi; ”vastuullisuudesta” tuleekin keino myydä enemmän.

Liikesivistysrahasto tukee muodin vastuullisuuteen liittyvää tietokirjaprojektiani, joka pyrkii sanoittamaan vastuullisuuden moniulotteisen merkityksen. Kirja erittelee vastuullisuuteen liittyviä toimintoja ja ulottuvuuksia niin kuluttaja- kuin yritysnäkökulmasta. Työ perustuu aiempaan akateemiseen tutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen työskentelyyni aiheeseen liittyvien projektien parissa. Tietokirjan tavoitteena on paketoida muodin vastuullisuus helposti sovellettavaan, toiveikkaaseen ja lukijoita inspiroivaan muotoon.

Toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina erinäisissä projekteissa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksella. Akateeminen maailma on luonut pohjan ajattelulleni ja aineistolähestymiselleni, mutta haluan päästä soveltamaan tutkimusteni löydöksiä käytäntöön. Tästä syystä minut löytää usein navigoimassa muotialantoimijoiden ja akatemian välillä.

Tietokirja muodin vastuullisuuden ympärillä on kypsynyt jo pitkään, ja vihdoin on aika saattaa tutkimustyöni tietokirjaksi. Tavoitteenani on selkeyttää kompleksista kenttää helposti ymmärrettävään muotoon. Tarkoitus on myös luoda kirjaan perustuva webinaarisarja, joka tukee sisällön soveltamista käytäntöön.