Meri-Maija Marva

Älykäs merenkulku

Digitalisaation ja automaation lisääntymiseen liittyvän teknologisen murroksen merenkulkualalla ennustetaan aiheuttavan lähivuosina ja -vuosikymmeninä mullistuksen koko meriklusteriin. Sen vaikutukset tulevat ulottumaan telakkateollisuuteen, meritekniseen teollisuuteen, satamien toimintaan, tilaustoimitusketjujen hallintaan, merenkulkualan ja logistiikan koulutukseen sekä merenkulun viranomaisten ja luokituslaitosten toimintaan.
Siinä vaiheessa, kun digitalisaation mahdollisuuksia aloitetaan laajasti hyödyntää kansainvälisissä merikuljetuksissa, koko merenkulkuala on käynyt läpi historiallisen suuren muutoksen. Muutos ei tule tapahtumaan hetkessä, mutta murroksen käynnistyminen on jo selvästi nähtävissä, eikä sen tuloa asiantuntijapiireissä epäillä.

Rahaston avustuksella alkuun

Liikesivistysrahasto antoi Satakunnan ammattikorkeakoulun Logistiikan ja Meriteknologian osaamisalueelle vuonna 2017 selkeän signaalin siitä, että älykkään merenkulun tutkimus- ja kehittämistyötä pidetään tärkeänä, myöntämällä avustuksen (20 000 €) älykkään merenkulun tutkimus- ja kehittämistyön käynnistämiseen.

Liikesivistysrahaston rahoituksen turvin aloitimme SAMKin Logistiikan ja Meriteknologian osaamisalueen laiva-automaation tohtorin, yliopettaja Sauli Ahvenjärven kanssa kehittää Intelligent Shipping Technology Test Laboratory (ISTLAB) -projektia, johon saimme ensin vuonna 2018 Satakuntaliitolta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen (AIKO) rahoituksen 37 960 euroa, kokonaisrahoituksen ollessa 54 229 euroa, ja vuonna 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sekä valtion rahoituksen yhteensä 347 949 euroa, projektin kokonaisrahoituksen ollessa 497 070 euroa. Näiden hankkeiden myötä älykäs merenkulku ja logistiikka nousivat Satakunnan ammattikorkeakoulun uudistetussa strategiassa nousevaksi painopistealueeksi ja sille perustettiin logistiikan tutkimusryhmän lisäksi oma älykkään merenkulun tutkimusryhmä.

Vaikuttava kokoonpano

Liikesivistysrahaston tuen ja AIKO-rahoituksen myötä pääsimme rakentamaan ISTLAB-projektille hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston. Projektissa osatoteuttajina ovat SAMK, Ilmatieteenlaitoksen Meriosasto, Maamittauslaitoksen Suomen Paikkatietokeskus sekä yhteistyökumppaneina Traficom, Väylävirasto, Finnpilot Pilotage Oy, VTS Finland Oy, Wärtsilä Finland Oy / Wärtsilä Voyage Solutions, Rauman Satama ja Winnova Länsirannikon Koulutus Oy. Tämän lisäksi raportoimme tuloksistamme Suomen puolustusvoimille / laivasto, Rajavartiolaitokselle ja Rauman Marine Constructions Oy:lle.

ISTLAB-projektin ensimmäisenä käyttötutkimuksen kohteena on etäluotsaus. ISTLAB-projektin keskiössä on älykkään merenkulun yhteiskäyttölaboratorio. Se yhdistää kokonaisuudeksi SAMK:n navigointisimulaattorin, Traficomin Rauman syväväylän syvyysmallinnuksen, Ilmatieteenlaitoksen aalto- ja jääolosuhdetutkimuksen sekä virtausmittauksen ja tämän lisäksi Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen paikannustutkimuksen.

Ajantasaista ja ennakoivaa koulutusta

Näkemyksemme oli, että merenkulun ja logistiikan koulutuksessa emme voi tehdä aikahyppyä sen jälkeen, kun muut toimijatahot ovat kehittäneet merenkulun uuden normaalin. Meidän oli päästävä mukaan kehitystyön ytimeen, jotta voisimme aidosti ymmärtää ilmiöiden taustalla olevaa problematiikkaa ja siten viedä uusinta ajattelua SAMKin merenkulun ja logistiikan koulutuksen oppimisprosesseihin. Näin voimme pitää huolta siitä, että merenkulun ja logistiikan koulutuksemme on ajantasaista ja ennakoivaa.

SAMKin ydintehtävä on osaamisen kasvattaminen sekä soveltavan tutkimuksen tekeminen. ISTLAB-testilaboratorion avulla meillä on mahdollisuus viedä merenkulun uusin tieto opetus- ja oppimisprosesseihin.

Haluan älykkään merenkulun hankkeidemme puolesta kiittää Liikesivistysrahastoa tuesta ja luottamuksesta. On tärkeää olla rakentamassa merenkulun ja logistiikan tulevaisuutta.


Meri-Maija Marva, KTM
Satakunnan ammattikorkeakoulun logistiikan ja meriteknologian koulutuspäällikkö
ISTLAB-hankkeen projektipäällikkö

Artikkelikuvassa ISTLAB-hankkeessa työskentelevä merikapteeni Marko Löytökorpi SAMK:n navigointisimulaattorissa. Kuvat: Pekka Lehmuskallio.