Elina Mäkinen ja tutkimusryhmä

Akateemisten yrittäjien ja innovaatioiden monisyiset kehityspolut

Kuvassa (vas.) tutkimusryhmän PI, apulaisprofessori, PhD Elina Mäkinen ja ryhmän jäsenet PhD Aurélie Toivonen sekä PhD Terhi Esko (kuva: Jonne Renvall)

”The Emergence of Health and Life Science Innovations” -hankkeessa työryhmämme tutkii erilaisiin bio- ja lääketieteellisiin innovaatioihin liittyviä kehityspolkuja. Työryhmäämme kuuluvat minun (apulaisprofessori Elina Mäkinen) lisäkseni tohtoritutkijat Terhi Esko ja Aurélie Toivonen Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutkimushankkeen idealla on pitkä historia. Kun hain Stanfordin Yliopiston organisaatiotutkimuksen väitöskirjaohjelmaan syksyllä 2009, kirjoitin tutkimussuunnitelmassani, että haluaisin tutkia, miten uudet tieteeseen pohjautuvat sovellukset muuttavat lääketieteellisiä hoitokäytäntöjä. Halusin pureutua ilmiöön monivuotisen etnografisen tutkimusprojektin kautta.

Pari vuotta myöhemmin aloimme tutkia ohjaajani Professori Daniel McFarlandin kanssa vastaperustettua lääketieteellistä tutkimuskeskusta, jossa monitieteiset tutkimusryhmät etsivät ratkaisuja ennenaikaisiin syntymiin. Koska tieteellisen tiedon kehittäminen innovaatioiksi on pitkä ja usein perusteellisesta perustutkimuksesta liikkeelle lähtevä prosessi, en päässyt todistamaan konkreettisten sovellusten syntyä niiden kolmen vuoden aikana, jona seurasimme tutkimusorganisaation työtä.

Väitöskirjani keskittyessä bio- ja lääketieteellisten löydösten alkuvaiheisiin halusin seuraavaksi tutkia pidemmällä kehityksessä olevia innovaatioita. Kiinnostuin innovaatio-ohjelmasta, jota oltiin perustamassa suomalaisiin yliopistoihin. Ohjelman tarkoitus oli tukea bio- ja lääketieteen aloilla syntyviä innovaatioita, joille oli todennettu käytännön tarve ja kaupallinen potentiaali. Tutkimuskontekstina ohjelma tarjosi mahdollisuuden jatkaa siitä, mihin väitöskirjassani jäin.

Täten hankkeemme tuo yhteen tutkimuslinjat, jotka alkoivat Piilaaksossa ja kehittyivät edelleen suomalaisissa yliopistoissa. Tutkimuksemme tulee lisäämään tietoa tiedepohjaisten innovaatioiden synnystä ja kehityksestä sekä akateemiseksi yrittäjäksi kasvamisesta.