Yrittäjyysekosysteemien tutkimus Liikesivistysrahaston painoalueissa

Liikesivistysrahaston 2021 apurahakierroksen painoalueiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Aihepiirien tutkimus on näkynyt jo rahaston edellisten apurahakierrosten kärkihankkeissa. Tutustu hankkeisiin Liikesivistysrahaston vuosikertomusjulkaisussa ja lue 2020 kierroksen apurahansaajien ajatuksia ajankohtaisista tutkimusaiheistaan:

Ghita Wallin: NEW WAYS OF THINKING SPRING FROM OLD BONDS – LEVERAGING ECOSYSTEMS FOR SUCCESS

Anna Zhuravleva: NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND EMERGING ECOSYSTEM FOR TEXTILE REUSE AND RECYCLING IN THE NORDICS


Liikesivistysrahaston 2021 apurahakierroksen haku on avoinna 1.6.–15.8.
Ks. Painoalueet (www.lsr.fi/apurahat-painoalueet-2021/)