Liikesivistysrahaston apurahat Tutkijat maailmalle -ohjelmassa 98 500 euroa

Liikesivistysrahasto on myöntänyt Tutkijat maailmalle -ohjelmassa yhteensä 98.500 euroa apurahoina viidelle tutkijalle, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista kauppatieteellistä tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen:

LL M. Katri Nousiainen, 40 000 €
Legal Design and Ethics in Commercial Contracts. Harward Law School, Center on the Legal Profession, USA

DI Jenni Kaipainen, 23 500 €
Väitöskirjatutkimus ”How Firms Align Business Strategy Development with Sustainability Transition? A Longitudinal Exploration of Strategic Renewal, Innovation Processes, and Business Ecosystem Support”. Politechnico di Milano, Italia

VTM, Johanna Järvelä, 16 000 €
New rules and roles for Private Sector in Development ─ Sustainability Governance and Societal Good. Sustainability Group, CBS, Kööpenhamina

MMT, FM Jaana Korhonen, 13 000 €
Metsäalan uusiutuminen ja kestävyysmurros. College of Natural Resources, Raleigh, North Carolina, USA

KTM Jenni Laaksonen, 6 000 €
Kääntämistä laskentatoimen alalla käsittelevä väitöskirjatyö, tutkimusvierailu ulkomaiseen yliopistoon. University of Innsbruck, Research Center Accounting Theory & Research, Itävalta


Tutkijat Maailmalle on KAUTE-säätiön, Liikesivistysrahaston ja Walter Ahlströmin säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.