Tutkijat maailmalle -ohjelman apurahat 2020 myönnetty

Liikesivistysrahasto on yhdessä KAUTE-säätiön ja Walter Ahlströmin säätiön kanssa rahoitetussa Tutkijat maailmalle -ohjelmassa myöntänyt apurahoina yhteensä 100 000 euroa neljälle kauppatieteiden tutkijalle, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

Master in Law Katri Nousiainen, 40 000 €
Legal Design and Ethics in Commercial Contracts. University of California, Berkeley, USA & University of Cambridge, UK.

KTT Saittakari Iiris, 25 000 €
Pääkonttoreiden siirto maasta toiseen: Uhka vai mahdollisuus? WU Vienna University of Economics and Business, Wien, Itävalta.

DI, KTM Schwartz Henry, 25 000 €
Liiketoimintaekosysteemissä tapahtuvan muutoksen arvonmäärittäminen; Valuation of Business Ecosystem Change. Kellogg School of Business, Chicago, USA.

KTM, FM Essi Vesterinen, 10 000 €
Altruismista egoismiin kestävien elämäntapojen markkinoinnissa? – Subjektiivinen hyvinvointi vaatteiden antikuluttamisen egoistisena motivaattorina. University of Auckland Business School, Uusi-Seelanti.

Tutkijat Maailmalle on KAUTE-säätiön, Liikesivistysrahaston ja Walter Ahlströmin säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Ohjelmalla tuetaan tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta apuraha saattaa sopia myös uransa alkuvaiheessa olevalle postdocille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Lue lisää Tutkijat maailmalle -ohjelman sivuilta: https://apurahat.tutkijatmaailmalle.fi/