Tutkijat Maailmalle -apurahat myönnetty

Liikesivistysrahasto on myöntänyt Tutkijat Maailmalle -ohjelman apurahoina yhteensä 95 000 euroa viidelle kauppatieteiden tutkijalle, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

KTM Iida Isoherranen, 11 500 €
Kiertotalouden liiketoimintamallien käytäntöön vienti yritysnäkökulmasta, Waseda
University JPN & University of Cambridge, UK

KTM Tomi Koljonen, 20 000 €
Ammatillinen identiteetti, asiantuntemus, ja muutos: Suomalaiset opettajat ja opetuksen digitalisaatio, Boston College Carroll School of Management, MA, USA

KTM, LTM Ida Okkonen, 15 000 €
Johtajien eettiset dilemmat maahanmuuttokontekstissa, Open University, UK, Milton Keynes

KTM Riikka Harikkala-Laihinen, 18 000 €
Kansainvälisen johtamisen kulttuuriparadoksin purkaminen, Centre for International Business at the University of Leeds, UK

KTM Aleksi Niittymies, 35 000 €
Yrityksen kansainvälistymisprosessin mikroperusteet, Universita della Svizzera Italiana, Lugano, CH

Tutkijat Maailmalle on KAUTE-säätiön, Liikesivistysrahaston ja Walter Ahlströmin säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.

Ohjelmalla tuetaan tekniikan tai kauppatieteiden tutkijoita, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen. Hakijalla on oltava vähintään ylempi korkeakoulututkinto suoritettuna, mutta apuraha saattaa sopia myös uransa alkuvaiheessa olevalle postdocille. Myös yrityksissä toimivat tutkijat voivat hakea apurahaa.

Lue lisää ohjelman kotisivuilta.