Tukea Suomen tulevaisuudelle -seminaari pidettiin 14.5. Vaasan yliopistolla

Liikesivistysrahaston Vaasan ja Keski-Pohjanmaan alueiden ja Vaasan yliopiston yhteinen Tukea Suomen tulevaisuudelle -seminaari keräsi runsaat 50 osallistujaa Vaasan yliopistolle kuulemaan Liikesivistysrahaston tukemasta ajankohtaisesta tutkimuksesta ja elinkeinoelämän näkemyksistä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Seminaarin avauspuheenvuorossa Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen nosti esiin energiatransition merkityksen Suomelle. Vaasan yliopiston missiona on tehdä yhteiskuntamme tarpeisiin entistä pidemmälle suuntautuvaa tutkimusta entistä tehokkaammin.

VER:n toimitusjohtaja ja Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja Timo Löyttyniemi esitteli Suomen talouden tilannekuvaa, ja kannusti merkittävistä haasteista huolimatta optimismiin ja työhön, jolla Suomen kasvun ajurit saadaan valjastettua ”tulevaisuuteen vuodesta 2024”.

Vaasan yliopiston väitöskirjatutkija Shahid Hafeez piti esitelmän ”Innovation and Digitalization of SMEs: an Ecosystem Perspective”. Hafeez on Liikesivistysrahaston rahoittaman kaksivuotisen tutkimusryhmän jäsen (PI, tutkijatohtori Khuram Shahzad).

Lämpimät kiitokset seminaarin osallistujille, kiitokset inspiroivista puheenvuoroista kaikille esitelmöitsijöille sekä Vaasan ja Keski-Pohjanmaan aluetoimikuntien luottamushenkilöille!

Kuvassa vasemmalta: Liikesivistysrahaston Vaasan alueen puheenjohtaja, professori emerita Pirjo Laaksonen, Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja ja Liikesivistysrahaston Keski-Pohjanmaan alueen puheenjohtaja Paula Erkkilä, Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen, Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja ja Valtion Eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen sekä Centria-ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Huttula.

Kuvat: Harri Huusko

Apurahakierroksen haku avautuu 1.6. Seuraa viestintäämme!

LIIKESIVISTYSRAHASTO

www.lsr.fiwww.lsr.fi/en
lsr@lsr.fi