Tampereen alueen vuosikokous pidettiin 19.3. Tampereen yliopistolla

Ennen varsinaista vuosikokousta rehtori Keijo Hämäläinen sekä dekaani Antti Lönnqvist kertoivat Tampereen yliopiston kuulumiset, Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen toi Liikesivistysrahaston terveiset ja väitöskirjatutkija Pauliina Koivisto esitelmöi aiheesta Strateginen uudistuminen.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus 2023 ja vuoden 2024 toimintasuunnitelma. Yhtenä tavoitteena on Tampereen korkeakouluyhteisön sekä talous- ja liike-elämän johdon informointi Liikesivistysrahaston tarkoitusperistä ja toiminnasta. Johanna Vesterinen toi esiin eri alueilla järjestettävät LSR-seminaarit, jollaisen järjestäminen Tampereella voisi olla ajankohtaista lähivuosina. Alueen puheenjohtajana jatkamaan valittiin professori Hannu Saarijärvi ja uudeksi sihteeriksi kutsuttiin johdon assistentti Anu Kotila. Vesterinen kiitti kukin 28 vuotta alueen sihteerinä toiminutta Tiina Niemeä hyvästä yhteistyöstä.