Säätiöiden post doc -poolin kevään 2024 apurahat jaettu

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 25.4.2024 kaikkiaan 22 tohtorille apurahoina yhteensä noin 1,32 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

Liikesivistysrahaston 54 600 euron apurahan sai Mohamed Farhoud: ”Kestävyysmurroksen johtaminen: miten sosiaaliset yritykset rakentavat kestäviä markkinoita” (The American University).

Lue lisää post doc -poolin tiedotteesta.

Post doc -poolin syksyn haku järjestetään 15.8.–15.9.2024


Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Poolin viidennellä kolmivuotiskaudella (2022–2024) mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö sijoittaen pooliin yhteensä 3 250 000 euroa vuosittain.