Säätiöiden post doc -poolin kevään 2023 apurahat jaettu

 

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat kevään 2023 kierroksella kaikkiaan 27 tohtorille apurahoina yhteensä 1,275 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

 

Liikesivistysrahasto myönsi kierroksella liiketaloustieteen 22 600 euron jatkoapurahan Lauri Pietinalhon hankkeelle ”Toward the Theory of the Good Firm” (New York University Stern School of Business).

 

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9.

Säätiöiden post doc -poolin syyshaku on avoinna 15.8.–15.9.2023.