Säätiöiden post doc -poolin kevään 2022 apurahat jaettu

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat kevään 2022 kierroksella kaikkiaan 34 tohtorille apurahoina yhteensä 1,72 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Liikesivistysrahaston apuraha (liiketaloustiede) myönnettiin Lauri Pietinalholle:

Lauri Pietinalho, 109 000 €
Toward the Theory of the Good Firm
 (liiketaloustiede)
Aalto – NYU Stern  (Yhdysvallat)
 

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9.

Säätiöiden post doc -poolin syyshaku on avoinna 15.8.–15.9.2022.