Oskari Vilamon rahasto palkitsi parhaat rakennusalan opinnäytteet

Liikesivistysrahaston hallinnoima Oskari Vilamon rahasto on palkinnut parhaat edellisenä vuonna 2022 valmistuneet rakennusalan opinnäytteet. YIT Oyj:n isännöimässä tilaisuudessa Hotel Kämpissä 17.11.2023 palkittiin yhteensä kolme väitöskirjaa ja kahdeksan diplomityötä.

Väitöskirjapalkinnot saivat TkT Monica Löfman (Aalto-yliopisto), TkT Tuomas Alapieti (Aalto-yliopisto) ja TkT Anna Antonova (Aalto-yliopisto). Väitöskirjapalkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa.

Diplomityöpalkinnot saivat DI Antti Rahko (Tampereen Yliopisto), DI Pyry-Herkko Sadeaho (Tampereen Yliopisto), DI Ilkka Tuurala (Tampereen Yliopisto), arkkitehti Emma Komi (Aalto-yliopisto), DI Lauri Talus (Tampereen yliopisto), DI Henna Hietikko-Kaukola (Tampereen yliopisto), DI Iina Maso (Aalto-yliopisto) ja Heikki Pentin rahaston nimikkopalkinnon saanut arkkitehti George Michelin (Aalto-yliopisto). Diplomityöpalkinto on suuruudeltaan 2 000 euroa. 

Ryhmäkuvassa (vas.) Iina Maso, Emma Komi, Anna Antonova, Georg Michelin, Antti Rahko, Tuomas Alapieti, Monica Löfman, Pyry-Herkko Sadeaho, Lauri Talus ja Henna Hietikko-Kaukola.

Tilaisuudessa esiintyi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian barokkiensemble Ilkka Eronen, Jasper Koekoek ja Tähti Oksanen. Muusikoista kuvassa (vas.) Ilkka Eronen ja Jasper Koekoek.


Oskari Vilamon ja Heikki Pentin rahastot rakennusalan kehittäjinä

Liikesivistysrahastoon kuuluvan Oskari Vilamon rahasto perustettiin Lemminkäinen Oy:n lahjoituksesta vuonna 1985 ja nimettiin yhtiön historian keskeisen hahmon, talousneuvos Oskari Vilamon (1880–1952) mukaan. Rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Akateemisten opinnäytteiden palkitseminen aloitettiin rahaston neuvottelukunnan järjestämänä vuonna 1993.

Vuodesta 2019 lähtien palkintojen jakamiseen on osallistunut niin ikään Liikesivistysrahaston hallinnoima Heikki Pentin rahasto, joka perustettiin teollisuusneuvos K. H. Pentin (1946–2008) lahjoituksesta vuonna 2007. Yhdessä rahastot ovat palkinneet 75 väitöskirjaa, 20 lisensiaatin työtä sekä 169 diplomityötä vuoden 2023 opinnäytteet mukaan lukien.

YIT Oyj on tukenut rahastoa vuodesta 2018 alkaen.

LISÄTIETOJA:

www.lsr.fi/liikesivistysrahasto/oskari-vilamon-rahasto/

Kuva: Oskari Vilamon toimistolla