Metsä-, bio- ja kiertotalouden tutkimukselle tulevaisuuskestävää tukea 2021 apurahakierroksella

Kiertotalous ja sille keskeiset metsä- ja biotalous saivat tutkimustukea Liikesivistysrahaston 2021 apurahakierroksella, kun 1.6.-15.8. hakuun avatusta Metsä-, bio- ja kiertotalous -määrätarkoituspoolista kohdennettiin seitsemälle tutkijalle apurahoina yhteensä 117.000 euroa. Hankkeet sijoittuvat pääasiassa LSR:n painoalueille Tulevaisuuskestävä ympäristö ja Datatalous. 

Metsä-, bio- ja kiertotalous -määrätarkoituspoolin apurahansaajat 2021:

MSc (Econ) Outi Kristiina Blackburn                   18.000
Digital Platforms in the Circular Economy

Enson rahastosta 10.000 ja Valmet Oyj:n rahastosta 8.000

MSc (Econ) Natalia Lyly                                              10.000
Joint value creation between consumers and business managers in the context of circular economy: overcoming cultural and behavioural barriers (working title)

Enson rahastosta

YTM Salla Mikkonen                                                     13.000
Understanding the resources of power in the transnational field of EU lobbying when the European Green Deal was emerging

Fr. Björkqvistin rahastosta 8.000 ja Eila ja Lauri Salon rahastosta 5.000

KTM Mikael Nurminen                                                15.000
Negotiating Stakeholders’ Conflicting Interests in Emerging Food Waste Business

Enson rahastosta

MMT Jouni Pykäläinen ja työryhmä                    15.000
Sustainable Circular Forest-Based Bioeconomy – an Emerging Business Field?

Puunjalostusteollisuuden ulkomaankaupan opintorahastosta

VTM Lotta Riikka Ruippo                                           23.000
Elintarvike- ja pakkausteollisuus murroksessa – kestävien innovaatioiden mahdollisuudet tulevaisuuden kiertotalouden rakentajina

Valmet Oyj:n rahastosta

YTM Joonas Vola                                                           23.000
Tutkimus biotalouden ja digitalisaation kestävän kehityksen koevoluution mallintamisesta otsikolla ”Post-humaanin kasvun kahdet kasvo; ’Bio’ ja ’digi’ kestävän kehityksen megatrendeinä”

Mylle Jouhkin rahastosta 10.000 ja Eila ja Lauri Salon rahastosta 13.000 


#LSR2021
#säätiötekoja

LIIKESIVISTYSRAHASTO

www.lsr.fi I www.lsr.fi/en
@liikesivistys | Twitter
Liikesivistysrahasto | Facebook