Merkkipäiväluettelo - tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Merkkipäiväluettelossa

Tällä sivulla kerrotaan, mitä tietoja LSR-Julkaisut Oy kerää merkkipäivää viettävistä ja asiakkaistaan, mistä tietoja hankintaan, mihin niitä käytetään sekä missä tilanteessa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten henkilön tulee menetellä, jos hän haluaa tietää LSR-Julkaisut Oy:n rekistereihin itsestään kerätyt tiedot, korjata mahdolliset virheet ja milloin hän voi kieltää tietojen käytön.

Rekisterinpitäjä: LSR-Julkaisut Oy (Y-tunnus 0971292-8)

Yhteystiedot: Museokatu 8 A 1, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö: Merkkipäiväluettelon toimitus, Heli Vilmi, heli.vilmi@lsr.fi

Henkilötietojen kerääminen

LSR-Julkaisut Oy kerää merkkipäivää viettävien tietoja, kuten nimi, syntymäaika, osoite, koulutus, ammatti ja sähköpostiosoite, pääasiassa eri alojen matrikkeleista, julkisilta internetsivustoilta, muista julkisista lähteistä sekä rekisteröidyltä itseltä. Rekisteröity saa tiedon hänestä kerätyistä tiedoista ja hän voi täydentää tai oikaista niitä tai vaatia niiden poistamista.

Merkkipäiväluettelon tilaajatietoja LSR-Julkaisut Oy kerää merkkipäivää viettäviltä ja julkaisun tilaajilta itseltään.

Tarkempia tietoja löytyy alla olevista rekisteriselosteista.

Henkilötietojen käyttäminen

Henkilötietojen käsittely on tarpeen suoramarkkinointityön tekemiseksi, tietojen julkaisemiseen liittyvän suostumuksen pyytämiseksi, Merkkipäiväluettelon julkaisemiseksi ja tilausten toimittamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös Merkkipäiväluettelon kehittämiseen. (TSA 6(1) artiklan a, b ja f alakohta)

Rekisteröidyn tiedot julkaistaan Merkkipäiväluettelossa rekisteröidyn suostumuksella ja siinä laajuudessa, kun rekisteröity antaa suostumuksen. Siltä osin, kun rekisteröity ei anna suostumustaan tietojen julkaisemiseen Merkkipäiväluettelossa, tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteröidyn osoitetietoja käytetään merkkipäivätietojen julkaisulupakyselyn lähettämiseen sekä Merkkipäiväluettelon lähettämiseen, jos rekisteröity on tilannut joko irtonumeron tai kestotilauksen Merkkipäiväluettelosta.

Tietojen luovuttaminen

LSR-Julkaisut Oy ei luovuta omia henkilörekistereitään kolmannelle osapuolelle. LSR-Julkaisut Oy:n henkilörekisterissä olevia tietoa julkaistaan Merkkipäiväluettelossa.

Merkkipäiväluettelo on kenen tahansa tilattavissa ja sitä voidaan jakaa LSR-Julkaisut Oy:n ja Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

LSR-Julkaisut Oy ei luovuta sen henkilörekistereissä olevia tietoja markkinointitarkoitukseen. Merkkipäiväluetteloa voivat tilata myös sellaiset tahot, jotka voivat käyttävät Merkkipäiväluettelossa olevia tietoja markkinointitarkoitukseen.

Oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää LSR-Julkaisut Oy:tä kohdistamasta häneen LSR-Julkaisut Oy:n palveluiden markkinointia.

Tiedonsaantioikeus

Rekisteröidyllä on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu LSR-Julkaisut Oy:n rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena. Allekirjoitetun tarkastuspyynnön voi toimittaa LSR-Julkaisut Oy:n toimistoon sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Tiedon pyytäjän henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen toimittamista.

Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. LSR-Julkaisut Oy vastaa tiedusteluihin kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista, käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla.

Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus merkkipäivätietojen julkaisemiseen milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Jo julkaistua tietoa ei voi peruuttaa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Lisätietoja

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa sähköpostilla osoitteesta heli.vilmi@lsr.fi.

 

Merkkipäiväänsä viettävien henkilöiden osoitelähde:
Väestötietojärjestelmä, Digi- ja väestötietovirasto, PL  123, 00531 Helsinki

Tietojen tekninen toimitus:
Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

 

HUOM! Merkkipäiväluettelon julkaisu ja tietojen kerääminen päättyi lehteen 1/2021.