Liikesivistysrahaston apurahat tutkimusryhmille 1,1 milj. euroa

Liikesivistysrahasto on 23.11.2023 myöntänyt 15 tutkimusryhmälle yhteensä 1 105 000 euroa apurahoina 1–3-vuotisiin hankkeisiin. Rahaston painoalueilla harjoitettavat tutkimukset heijastavat toimintaympäristön murrosta. Hankkeiden aiheissa näkyvät mm. yritystoiminnan vastuullisuus, teknologian merkitys kestävässä kehityksessä, yritysten kasvun analysointi, kiertotalouden johtaminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset yritysten toimintaan, työhyvinvointi ja julkisuuden vaikutukset kasvuyritysten menestykseen.

Painoalueiden osuudet tutkimusryhmien apurahajaossa ovat: Tulevaisuuskestävä ympäristö (36 %), Liiketoiminnan uudistaminen (38 %), Johtamisen osaaminen (11 %), Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu (13 %) sekä Datatalous (2 %). Liikesivistysrahaston painoalueet liittyvät toisiinsa. Niiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.


Tulevaisuuskestävä ympäristö 

Tulevaisuuskestävän ympäristön painoalueella on tuettu vastuullisuuteen, kiertotalouteen, vihreään siirtymään, normiympäristöön ja kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimusta. Kierroksella 2023 rahoitetut tutkimusryhmät tuovat uutta tietoa mm. kiertotalousratkaisuista, materiaalitehokkuudesta, ympäristölaskentatoimesta ja vastuullisuusraportoinnin vaikutuksista yrityksen kannattavuuteen. 

Tutkimusryhmän PI (Principal Investigator):

KTT Mikko Ranta: Harmonizing Profit and Planet: A Geo-Informed Machine Learning for Environmental Accounting, Vaasan yliopisto, 150 000 € (hankekausi 36 kk)

PhD Niklas Jensen-Eriksen: Circular economy before circular economy: Business history of waste and scarcity, Helsingin yliopisto, 100 000 € (hankekausi 36 kk)

DSc (Econ) Hanna Lehtimäki: Leading Regenerative Circular Economy (LEADSUS), Itä-Suomen yliopisto, 90 000 € (hankekausi 36 kk)

KTT Riikka Holopainen: Tutkimus vastuullisuusraportin julkistaminen ja sen vaikutuksesta yrityksen tulokseen: näyttöä suomalaista pörssiyhtiöistä ja kansainvälisestä aineistosta, Itä-Suomen yliopisto, 60 000 € (hankekausi 24 kk)


Liiketoiminnan uudistaminen 

Painoalueella on tuettu hankkeita, jotka koskettavat toimintaympäristön murroksesta johtuvaa painetta yritysten nopeaan uudistumiseen. Rahoitettujen tutkimusryhmien aiheissa näkyvät erityisesti toimitusketjujen riskikartoittamisen, kuluttajakäyttäytymisen sekä tekoäly-, virtuaalitodellisuus- ja regulaatiokysymysten tutkimustarpeet. 

Tutkimusryhmän PI (Principal Investigator):

DSc (Econ) Katri Kauppi: Climate change impact on supply chains – risk identification, preparation and adaptation, Aalto-yliopisto, 90 000 € (hankekausi 24 kk)

KTT Juha Munnukka: New Era of Brand Communication: Revealing Virtual and AI Influencers’ Impact on Consumers’ Brand Engagement, Jyväskylän yliopisto, 80 000 € (hankekausi 24 kk)

DSc (Econ) Anna-Greta Nyström: Breaking Barriers: Exploring the Efficacy of Virtual Reality in Reducing Stereotyping and Encouraging Business Renewal Through Diversity in Finland, Åbo Akademi, 80 000 € (hankekausi 36 kk) 

DSc (Econ) Samuel Piha: LASKU – Consumers’ Psychological Adaptation to Crisis Conditions and the Declining Standard of Living, Turun yliopisto, 80 000 € (hankekausi 36 kk)

KTT Leena Jokinen: Futures literacy for business renewal (FiLiBRe), Turun kauppakorkeakoulu, 50 000 € (hankekausi 18 kk) 

DSc (Tech) Robin Gustafsson: Navigating Compliance and Competitiveness: Capabilities for Success in the Regulatory-Driven Sustainability Turn, Aalto-yliopisto, 40 000 € (hankekausi 18 kk)


Johtamisen osaaminen 

Johtamisen osaamisen painoalueella tuetaan yksityisen sekä julkisen sektorin johtamiseen, etätyöhön ja riskienhallintaan liittyvien ongelmien ratkaisuihin tähtäävää tutkimusta. Tämän vuoden rahoitettujen tutkimusryhmien aiheissa näkyvät mm. julkisen sektorin resursointihaasteet työjaon kehittämisen näkökulmasta. Myös ihmisjohtaminen kriisitilanteessa sekä tilanteeseen liittyvät psykologiset haasteet kuuluvat apurahan saaneiden hankkeiden keskeisiin kysymyksiin. 

Tutkimusryhmän PI (Principal Investigator): 

KTT Tomi Kallio: Työjaon uudelleenlöytäminen julkissektorin asiantuntijatyössä (TUJA), Vaasan yliopisto, 60 000 € (hankekausi 24 kk) 

DSc (Econ) Alexei Koveshnikov: Leadership and People Management in Times of Geopolitical Crisis: Facilitating and Maintaining Employee Psychological Safety during the Ukrainian Crisis, Aalto-yliopisto, 60 000 € (hankekausi 12 kk)


Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu 

Painoalueella tuemme tutkimusta yrittäjyysekosysteemeistä, esim. elinkaarensa alkuvaiheessa olevien yritysten kohtaamista haasteista ja ratkaisuista, joilla yhä useampi kasvua hakeva yritys onnistuisi kasvupolullaan. Painoalueen tutkimusryhmien aiheissa näkyvät julkisuuden ja sosiaalisen vastuunkannon kasvuvaikutukset sekä työympäristön turvallisuuden kysymykset. 

Tutkimusryhmän PI (Principal Investigator):

KTT Essi Pöyry: Kasvuyritykset julkisuuden valokeilassa – julkisuuden vaikutus yrityksen kasvuun ja menestykseen, Helsingin yliopisto, 80 000 € (hankekausi 24 kk) 

PhD Dennis Sundvik: Workplace safety and gender equality in Finland and Sweden, Hanken Svenska handelshögskolan, 60 000 € (hankekausi 24 kk)


Datatalous 

Datatalouden painoalue sisältää tutkimusta alustatalouden ja tekoälyn luomista mahdollisuuksista sekä siitä, miten kasvava datan määrä saadaan kerättyä ja käsiteltyä turvallisesti. Laitteiden keräämä data herättää myös monia eettisiä kysymyksiä. Datatalouden painoalueella rahoitettu hanke tuo uutta tietoa kannettavan terveysteknologian, kuten älysormusten ja urheilukellojen vaikutuksista kuluttajan toimintaan ja teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin terveydenhuollon parissa.

Tutkimusryhmän PI (Principal Investigator):

Dr. rer.pol. Tomas Falk: The Age of Data Cult: Exploring the Impact of Self-Tracking Technologies and Consumer Well-Being in Finland, Aalto-yliopisto, 25 000 € (hankekausi 12 kk) 


Lue lisää Liikesivistysrahaston tutkijablogista.

Liikesivistysrahaston kierroksen 2023 apurahat (pdf)

Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota rakennetaan yliopisto- ja korkeakoulutasolla. Tavoitteena on erityisesti Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen.

@liikesivistys #LSR2023