Liikesivistysrahaston painoalueet vastaavat murroksen haasteisiin – tutustu ja hae apurahaa 15.8. mennessä

Apurahatoiminnan painoalueemme heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Toisiinsa liittyvinä niiden läpileikkaava teema on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Kannustamme tutkijoita uraauurtavien tutkimusten tekemiseen ja uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.   

 Datatalous

  • Kun tiedon määrä kasvaa, kasvaa myös sen taloudellinen merkitys. Millaisia mahdollisuuksia luovat tekoäly ja alustatalous?
   Miten keräämme ja hallitsemme yhä kasvavaa datan määrää?

Johtamisen osaaminen

  • Miten kehitämme johtamisen osaamista eri sektoreilla, yritysten lisäksi julkisissa organisaatioissa?
   Miten etätyötä tulisi johtaa sekä operatiivisella että hallitustyöskentelyn tasolla?

Liiketoiminnan uudistaminen

  • Miten uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödynnetään tehokkaasti? Miten yritysten kilpailukyky voidaan säilyttää? Miten voisimme paremmin ymmärtää ja hallita yritysten toimintaympäristön muutosta? Mitä vaikutuksia markkinadisruptioilla ja uusilla liiketoimintamalleilla mekanismeineen on perinteisiin liiketoimintamalleihin? Mitä voimme oppia niistä? Millä sisäisillä mekanismeilla yritykset uudistuvat? Miten startupien ketteryys vaikuttaa liiketoiminnan uusiutumiseen?

Tulevaisuuskestävä ympäristö

  • Miten liiketoimintaa voidaan kehittää kohti vastuullisuutta?
   Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen yhteys liiketoimintaan: kiertotalouden tutkimus.
   Miten edistetään teknologian ja kestävän kehityksen konvergenssia? Miten normiympäristö kehittyy samanaikaisesti teknologian kanssa?

Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu

  • Kuinka startupeista syntyy pk-yrityksiä? Miten yritykset saataisiin suurilukuisemmin kasvu-uralle ja skaalautumaan? Miten luodaan yrittäjyysekosysteemejä? Mikä on omistajuuden rooli yrityksissä? Miten omistajuuden muutokset vaikuttavat eri tasoilla yritysten eri (kasvu)vaiheissa?

Toimita hakemus liitteineen hakuajan päättymiseen 15.8. mennessä (klo 24 Suomen aikaa).

Chat online: ti klo 10-12, ke klo 13-15 ja pe klo 10-12 (1.6.-2.7. & 2.-13.8.)