Liikesivistysrahaston painoalueet heijastavat toimintaympäristön murrosta

Liikesivistysrahaston apurahakierroksen 2020 painoalueiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. 

Lue lisää painoalueista.