Liikesivistysrahaston Keski-Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtajaksi Paula Erkkilä

Liikesivistysrahaston Keski-Pohjanmaan aluetoimikunta valitsi uudeksi puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Paula Erkkilän, joka seuraa tehtävässä pitkään toiminutta kauppaneuvos Martti Eurolaa. Erkkilä aloittaa 1.10.2022.

Liikesivistysrahasto on vuonna 1919 perustettu rahasto, jonka tarkoituksena on edistää kauppatieteellisen tutkimuksen ja liike-elämän välistä vuorovaikutusta. Lahjoitusvaroista kertyneillä tuotoilla rahasto myöntää vuosittain apurahoja hakemusten perusteella uransa eri vaiheissa oleville liiketaloustieteilijöille noin viiden miljoonan euron verran. Valtaosa apurahoista käytetään väitöskirja- ja post doc -tason akateemiseen tutkimustyöhön. Liikesivistysrahasto tukee lisäksi myös ammattikorkeakouluissa tehtävää liiketaloustieteellistä tutkimusta ja koulutusta siihen soveltuvien erikoisrahastojensa varoin. Lisäksi tutkimusryhmille suunnattavien kolmivuotisten apurahojen tavoitteena on lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta ja yhteisöllisyyttä.

Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan painoalueet: datatalous, johtamisen osaaminen, liiketoiminnan osaaminen, tulevaisuuskestävä ympäristö sekä yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu ovat osa Suomen talouden kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän tukemista pitkällä aikavälillä. Apurahojen hakuaika on vuosittain 1.6.–15.8.

Liikesivistysrahastolla on Suomessa yhteensä 16 toiminta-aluetta, jotka pääsääntöisesti vastaavat kauppakamarialuejakoa. Aluetoimikuntien tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan ja tunnettuuden edistäminen omalla alueellaan sekä rahaston toiminnan tukeminen. Tämä tapahtuu myötävaikuttamalla uusien jäsenten hankintaan ja lahjoitusten keräämiseen. Aluetoimikunnat ottavat kantaa myös alueeltaan tuleviin apurahahakemuksiin.

Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajana työskentelevä Erkkilä on ollut mukana Liikesivistysrahaston aluetoimikunnassa reilut viisi vuotta. – Koen, että laajan elinkeinoelämä- ja korkeakouluverkostoni myötä minulla on hyvät lähtökohdat auttaa lisäämään tietoutta rahaston mahdollisuuksista Keski-Pohjanmaalla, Paula Erkkilä sanoo.

Erkkilä on väitellyt kauppatieteiden alalta Vaasan yliopistosta vuonna 2012. – Tunnen hyvin oman taustani kautta, miten kilpailtua tutkimusrahoitus on. Liikesivistysrahasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet kirittää kauppatieteellistä tutkimusta eteenpäin. Näen tärkeänä myös sen, että rahaston toiminnalla voidaan tukea elinkeinoelämän palveluksessa olevien asiantuntijoiden tutkimuksellisia päämääriä, kertoo Erkkilä.

Liikesivistysrahasto kiittää pitkäaikaista Keski-Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtajaa Martti Eurolaa ja toivottaa Paula Erkkilän lämpimästi tervetulleeksi johtamaan rahaston Keski-Pohjanmaan toimintaa. – Paulan kokemus akateemisesta tutkimuksesta ja hänen aktiivinen toimintansa Pohjanmaan kauppakamarin johdossa antavat Liikesivistysrahaston Keski-Pohjanmaan alueelle valtavasti uusia mahdollisuuksia apuraha- ja lahjoitustoiminnan kasvattamiseksi paikallisesti, toteaa Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen.

Lisätietoja:

Paula Erkkilä, paula.erkkila@kauppakamari.fi, 044 781 0704
Johanna Vesterinen, johanna.vesterinen@lsr.fi 045 874 2734

Twitter @liikesivistys
Facebook www.facebook.com/liikesivistys
www.lsr.fi