Liikesivistysrahaston apurahat Tutkijat maailmalle -ohjelmassa 100 000 euroa

KAUTE-säätiön, Walter Ahlströmin säätiön ja Liikesivistysrahaston yhteisessä Tutkijat maailmalle -ohjelmassa myönnettiin keväällä 2022 yhteensä 417 818 euroa 17 hakijalle. Tutkijat maailmalle -ohjelmalla rahoitetaan tekniikan ja kauppatieteiden tutkijoiden tutkimusvierailuja ulkomaille.

Liikesivistysrahasto on myöntänyt Tutkijat maailmalle -ohjelmassa yhteensä 100 000 euroa apurahoina kuudelle tutkijalle, jotka lähtevät tekemään kunnianhimoista kauppatieteellistä tutkimustyötä korkeatasoiseen ulkomaiseen yliopistoon tai tutkimuslaitokseen.

KTM, Maija Lähteenkorva, 40 000 €
Cross-Sector Collaboration and Corporate Social Responsibility: Innovation Capabilities for Environmental Sustainability. Emory University, Goizueta Business School, Atlanta Ga, USA

KTT, Ines Peixoto, 20 000 €
Strategic Riskwork in Transitions to Low-Carbon Shipping. Technical University of Denmark, Lyngby, Tanska

KTM Jatta Pitkänen, 19 000 €
Leadership as a Catalyst in the Transition to Sustainable Circular Economy. Smith School of Business, Queen’s University, Kingston ONT, Kanada

DI Linnea Harala, 10 000 €
How Companies Organise for Circular Economy Business in Ecosystems – Coopetition, Alignment and Collaboration Facilitation in Circular Economy Ecosystems. Royal Melbourne Institute of Technology, Australia

KTM, Roosa Luukkonen, 6 000 €
Engagement in Circular Consumption. Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Alankomaat 

KTM, Annina Lattu, 5 000 €
Open Science in University-Industry Research Collaboration in the EU and China. Max Planck Institute for the History of Science, Berliini, Saksa          


Kevään Tutkijat maailmalle -apurahahakuun saapui yhteensä 49 hakemusta. Apuraha myönnettiin noin 35 prosentille hakeneista. Onnittelut kaikille apurahansaajille!

Tutustu kaikkin apurahansaajiin.

Tutkijat Maailmalle on KAUTE-säätiön, Liikesivistysrahaston ja Walter Ahlströmin säätiön yhteinen kansainvälistymisohjelma. Säätiöiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten parantaminen kannustamalla tutkijoita kansainvälisyyteen ja monipuoliseen urakehitykseen kauppa- ja teknillistieteellisillä aloilla.