LIIKESIVISTYSRAHASTO MYÖNSI 5,0 MILJ. EUROA APURAHAKIERROKSELLA 2023

Liikesivistysrahasto on 23.11. myöntänyt 409 kauppatieteiden apurahaa, yhteensä 5 037 220 euroa. Liikesivistysrahaston apurahajako on aiemmin ylittänyt viisi miljoonaa euroa 100-vuotisjuhlavuonna 2019, joten kierroksella 2023 jaettu 5,0 miljoonaa euroa on rahastolta historiallisen suuri tuki kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Hakemuksia käsiteltiin niin ikään ennätykselliset 28,5 milj. euroa, josta myöntö kattaa 17,7 %. 

Apurahat sijoittuvat pääosin Liikesivistysrahaston viidelle painoalueelle: Tulevaisuuskestävä ympäristö (1,48 milj. euroa), Liiketoiminnan uudistaminen (1,06 milj. euroa), Johtamisen osaaminen (0,76 milj. euroa), Datatalous (0,67 milj. euroa) sekä Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu (0,65 milj. euroa).

Apurahanjako sisältää yhteensä 1,1 milj. euroa apurahoina 15 tutkimusryhmälle. Tutkimusryhmien 1–3-vuotisissa hankkeissa tutkitaan mm. kiertotalouden johtamista ja materiaalitehokkuutta, ilmastonmuutoksen vaikutuksia yritysten toimitusketjuihin, työhyvinvointia ja julkisuuden vaikutusta kasvuyritysten menestykseen. Lue lisää rahaston painoalueilla apurahan saaneista tutkimusryhmistä täältä.

Apurahapäätökseen sisältyvät myös kierroksen 2023 määrätarkoituspooleissa Globaali kauppaMetsä-, bio- ja kiertotalous sekä Tekstiili ja muoti jaetut apurahat 15 hankkeelle, yhteensä 156 350 euroa. Liikesivistysrahaston nimikko- ja määrätarkoitusrahastoille tehdyt kohdistukset kattavat yhteensä 27,4 % apurahoista (1,4 milj. euroa).

Liikesivistysrahaston kierroksen 2023 apurahat (pdf)

Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota rakennetaan yliopisto- ja korkeakoulutasolla. Tavoitteena on erityisesti Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen.

@liikesivistys #LSR2023