Liikesivistysrahaston apurahakierros 2023 on avattu! Haussa lähes 5,0 miljoonaa euroa tukea kauppatieteisiin

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2023.

Liikesivistysrahaston apurahatoiminnan 2023 painoalueiden linjauksissa heijastuvat nykyisessä toimintaympäristössä vaikuttavat murrostekijät, joihin sisältyvät Euroopan turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset, kyberturvallisuusinvestoinnit, rahoituksen merkitys aloittavien yritysten toiminnassa, liiketoiminnan vihreään siirtymä ja Suomen asema globaalissa kauppapolitiikassa ja sijoitustoiminnassa. Datatalous, Johtamisen osaaminen, Liiketoiminnan uudistaminen, Tulevaisuuskestävä ympäristö ja Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu painoalueina liittyvät toisiinsa. Läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt vuodelle 2024. Tutkimusryhmän apurahahaku on kolmivuotiskaudelle 2024–2026. Konferenssimatkat, konferenssien ja seminaarien järjestämiset ja tutkimusvierailut voivat ajoittua jo 1.10.2023. Erikoisrahastojen ja niistä muodostettujen määrätarkoituspoolien haussa on eri toimialoja lähellä olevia tutkimus- ja koulutustarkoituksia.

Toimita hakemus liitteineen hakuajan päättymiseen 15.8.2023 mennessä (klo 24 UTC+3).

Chat online (www.lsr.fi) ma klo 1012, ti klo 1315 ja to klo 1012 (1.6.29.6. & 1.15.8.)

@liikesivistys

#LSR2023