Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2023

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHOJEN HAKU AVAUTUU 1.6.2023

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2023. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja.

Liikesivistysrahaston valtuuskunnan vahvistamat apurahatoiminnan 2023 painoalueet ovat Datatalous, Johtamisen osaaminen, Liiketoiminnan uudistaminen, Tulevaisuuskestävä ympäristö ja Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu.

Painoalueet heijastavat nykyistä toimintaympäristön murrosta, ne liittyvät toisiinsa ja niiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.


TUTKIMUSRYHMÄT

Liikesivistysrahaston apurahakierroksella tutkijoita kannustetaan ryhmässä tapahtuvaan uraauurtavan tutkimuksen tekemiseen. Tutkimusryhmien kolmivuotisen apurahan haku on tarkoitettu PI:n (Principal Investigator) johtamille henkilöryhmille.


ERIKOISRAHASTOT

Tutkimusalasta tai aiheesta riippuen apurahahakemuksen voi osoittaa Liikesivistysrahaston erikoisrahastojen hakuun. Liikesivistysrahaston 2023 painoalueita täydentävät määrätarkoituspoolit temaattisissa hauissa: Globaali kauppaMetsä-, bio- ja kiertotalous sekä Tekstiili ja muoti.


Apurahojen haku päättyy 15.8.2023.


Liikesivistysrahasto on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta.  Tulevaisuusorientoituneisuus on vahvasti läsnä apurahatoiminnassamme. Rahasto rakentaa tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi.