Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 1. Rekisterinpitäjä
  Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry
  Museokatu 8 A 1, 00100 Helsinki
  puhelin: 09-659 933
  sähköposti: lsr(at)lsr.fi
 2. Rekisteriasiat
  Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksen toimisto.
  Yhteystiedot: Museokatu 8 A 1, 00100 Helsinki
  puhelin: 09-659 933
  sähköposti: lsr(at)lsr.fi
  verkkosivut: www.lsr.fi
 3. Rekisterin nimi
  Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y:n markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  Markkinointirekisterissä ylläpidetään Liikesivistysrahaston olemassa olevien ja mahdollisten sidosryhmien yhteyshenkilöiden tietoja. Sidosryhmällä tarkoitetaan tässä yrityksiä ja yhteisöjä. Tietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: markkinointiviestinnän hoitaminen, kehittäminen ja kohdentaminen sekä apurahatoiminnan asiakaspalvelu.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja kerätään Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistyksen sidosryhmärekisteristä, rekisteröidyn henkilökohtaisella suostumuksella sekä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän hallinnoimassa toimitilassa tai sähköisesti paikassa, jossa tiedon tuottamisen osapuolet sijaitsevat. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja uutiskirje-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.
 9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
  Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
 10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
  Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja yksilöidysti.
 11. Kielto-oikeus ja tietojen poistaminen
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää tilapäisesti tai pysyvästi poistamaan rekisteristä itseään koskevan tietosisällön. Tietoja voidaan poistaa myös sidosryhmäsuhteen loppuessa.