Oskari Vilamon rahaston palkinto professori Raimo Matikaiselle

Oskari Vilamon rahaston vuoden 2004 tunnustuspalkinto, määrältään 3 500 euroa, on myönnetty Geologian tutkimuskeskuksen entiselle ylijohtajalle, professori Raimo Matikaiselle.

Professori Raimo Matikainen on tehnyt merkittävän uran suomalaisen kaivosteollisuuden palveluksessa sekä kalliorakentamisen opettajana, tutkijana ja asiantuntijana. Hän on työskennellyt Oy Lohjan kalkkitehdas AB:n kaivoksen suunnitteluinsinöörinä ja kaivoslaitospalveluiden päällikkönä v. 1963-72. Vuosina 1972-79 hän toimi Outokumpu Oy:n kaivoksen suunnitteluinsinöörinä, pääkaivosinsinöörinä ja kaivostekniikan myyntipäällikkönä. Raimo Matikainen siirtyi v. 1980 Teknilliseen korkeakouluun, jossa hän työskenteli 17 vuoden ajan louhintatekniikan ja kalliorakennustekniikan professorina. Vuonna 1997 Matikainen nimitettiin Geologian tutkimuskeskuksen ylijohtajaksi, tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2003.

Professori Matikaisella on ollut uransa aikana lukuisia vaativia luottamustoimia mm. Outokumpu Oy:ssä, VTT:ssä, Geologian tutkimuskeskuksessa, Vuorimiesyhdistyksessä, Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistyksessä sekä Maarakennusalan neuvottelukunnassa. Hän on toiminut myös asiantuntijatehtävissä Kauppa- ja teollisuusministeriössä. Raimo Matikainen on Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen.

Professori Matikainen on julkaissut lukuisia kaivostekniikkaa, kalliomekaniikkaa, kiven louhintaa ja murskausta käsitteleviä teoksia.

Muut palkinnot

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotiset väitöskirjapalkinnot on myönnetty tekniikan tohtori Jussi Mattilalle ja tekniikan tohtori Harri Koivusalolle. Väitöskirjapalkinto on määrältään 3 500 euroa.

Rahaston 1 700 euron suuruinen lisensiaattityöpalkinto on myönnetty tekn.lis. Pekka Huoviselle.

Rahaston 1 700 euron suuruiset diplomityöpalkinnot on myönnetty dipl.ins. Matti-Esko Järvenpäälle, arkkitehti Aleksi Myyryläiselle ja arkkitehti Niko Sirolalle.

Liikesivistysrahastoon kuuluva, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Rahasto on perustettu vuonna 1985.