Oskari Vilamon rahaston palkinto professori Pertti Vakkilaiselle

Oskari Vilamon rahaston vuoden 2003 tunnustuspalkinto 3 500 euroa, on myönnetty Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen professori, tekniikan tohtori Pertti Vakkilaiselle.

Professori Pertti Vakkilainen on tehnyt mittavan uran vesitalouden ja vesirakennuksen opettajana, tutkijana ja asiantuntijana. Hän on työskennellyt Teknillisen korkeakoulun lisäksi mm. vesihallituksessa sekä Oulun yliopiston vesirakennuksen vs. apulaisprofessorina. Vuosina 1983–92 Pertti Vakkilainen toimi Teknillisen korkeakoulun vesitalouden professorina ja v. 1992 hänet nimitettiin korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen professoriksi.

Pertti Vakkilaisella on ollut päätoimensa ohella lukuisia asiantuntijatehtäviä sekä yliopistollisia luottamustoimia. Hän on mm. toiminut vuodesta 1992 Korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksena. Vuosina 1990–96 Pertti Vakkilainen oli Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja maanmittaustekniikan osaston osastonjohtaja ja korkeakoulun hallituksen jäsen. Vuodesta 2002 hän on toiminut korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osaston osastonjohtajana. Professori Vakkilainen on lisäksi toiminut merkittävissä kansainvälisissä vesitalouteen ja -rakentamiseen liittyvissä asiantuntija- ja opetustehtävissä eri puolilla maailmaa.

Oskari Vilamon rahaston tämänvuotinen väitöskirjapalkinto on myönnetty tekniikan tohtori Sofia Tuomelle. Väitöskirjapalkinto on 3 500 euroa.

Rahaston 1 700 euron suuruiset lisensiaattityöpalkinnot on myönnetty tekn.lis. Olli Kaitilalle ja tekn.lis. Tommi Lindhille.

Rahaston 1 700 euron suuruiset diplomityöpalkinnot on myönnetty dipl.ins. Jarkko Koskelalle, arkkitehti Sanna Pääkköselle ja dipl.ins. Saija Varjoselle.

Liikesivistysrahastoon kuuluva, talousneuvos Oskari Vilamon nimeä kantavan rahaston tarkoituksena on edistää rakentamisen korkeampaa tutkimusta. Rahasto on perustettu vuonna 1985.