Liikesivistysrahaston hallitus

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n jäsenet valitsevat vuosikokouksessa yhdistykselle hallituksen. Hallituksen jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan työ- ja stipendivaliokunnat. Työvaliokunta johtaa rahaston aatteellista ja sijoitustoimintaa sekä valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat. Stipendivaliokunta tekee päätösesityksen apurahojen osalta ja yhdistyksen hallitus päätökset. Hallitus nimittää yhdistykselle toimitusjohtajan, joka johtaa rahaston operatiivista toimintaa.

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluvat:

Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen, hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Kristina Pentti-von Walzel, hallituksen toinen varapuheenjohtaja Jaana Sandström ja hallituksen jäsenet Juha Jouhki, Sam G. NieminenJanne Timonen ja Jyrki Wallenius.

Hallituksen työvaliokunta

Puheenjohtaja, vuorineuvos 

Reijo Karhinen

Ensimmäinen varapuheenjohtaja

Kristina Pentti-von Walzel

Toinen varapuheenjohtaja

Jaana Sandström

Hallituksen jäsen

 Juha Jouhki

Hallituksen jäsen

Sam G. Nieminen

Hallituksen jäsen

Janne Timonen 

Hallituksen jäsen

Jyrki Wallenius